17 nye selskaper opprettet tirsdag: Vinduspuss, treningssenter og bunadsøm

Se lista over nyetableringer i Trøndelag 22. september 2020.

DEL

Listen viser alle nyetablerte selskaper i Trøndelag registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene 22.09.2020. Totalt ble det registrert 17 nye selskaper på denne datoen.

Indre Fosen

Bjørkvik Event AS: Å arrangere konserter, teater og show og arrangementer forbundet med dette, samt utleie av utstyr til slike arrangementer. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Daglig leder: Frank Bjørkvik. Styreleder: Kåre Bjørkvik.

Malvik

Tesmon AS: Utvikling av tjenester innen søk og redning Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Morten Olafsen.

Oppdal

Propertec AS: Investeringsvirksomhet samt engasjere seg i annen virksomhet ved kjøp og salg av aksjer og verdipapirer, samt andre tiltak beslektet med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Nina Kleven. Styreleder: Jan Fredrik Kleven.

Orkland

Skansegata 10 AS: Kjøp, utleie og forvaltning av eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: John Vasilij Karlsen.

Rennebu

Mjuken Gym AS: Drive treningssenter og det som naturlig hører til. Aksjeselskap. Kapital: 90.000. Daglig leder: Kristian Sitter. Styreleder: Roy Arve Sitter.

Steinkjer

Vinduspussen AS: Vaktmestertjenester, da hovedsakelig vindusvask, og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder direkte og indirekte investeringer i foretak som driver slik virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Peter Nikolai Gjerseth.

Stjørdal

Lenas Bunad: Søm og brodering av bunader. Søm og reparasjon av klær. Norskreg. utenlandsk foretak. Daglig leder og styreleder: Elena Petrovna Storsve.

Trondheim

A. Johansen: Kjøp og videresalg av varer, forbruksvarer som elektronikk, pyntegjenstander, klær og lignende. Konsulenttjenester. Håndverksarbeider. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Adrian Christoffer Unhjem Johansen.

Aune Norskkurs AS: Språkundervisning og tjenester som naturlig faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Britt-Kristin Aune.

Brandhaugveita 22 AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltakelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Andreas Ervik.

Protrust AS: Testing av teknisk kompetanse i forbindelse med nyansettelser. Konsulenttjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Edvin Kvalvaag.

Q Eiendom AS: Holdingselskap og derigjennom eie og forvalte aksjer i andre selskaper og verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Øystein Haugen.

Rh New Co 2 AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ronny Thomas Jenssen.

Sameiet Fjordgata 36: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Jakob Torstein Solbakken.

Sameiet Solveig Abrahamsens Veg 24-28: Eierseksjonssameie. Eierseksjonssameie. Styreleder: Miriam Trønsdal.

Verdal

Ness-Vangstad Eiendom AS: Kjøp, salg, utvikling, forvaltning og utleie av fast eiendom, samt virksomhet som er beslektet med dette. Selskapet kan eie aksjer i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder: Lars Kristian Ness. Styreleder: Fredrik Balgård Vangstad.

Åfjord

Restaurantkonsult AS: Salg av tjenester innenfor kjøkken, restaurant og catering, samt hva naturlig hører til. Selskapet kan også delta i annen virksomhet gjennom kjøp av aksjer eller lignende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mats Kristensen Heide-Steen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken