Biokraft får 50 millioner kroner i støtte – har mål om å doble produksjonen i løpet av de neste tre årene

Skogn har allerede verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass. Nå skal kapasiteten utvides ytterligere.

KOM MED NYHET: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, Marianne Langvik, cogründer ved Biokraft, Håvard Wollan, administrerende direktør ved Biokraft og statsråd Sveinung Rotevatn (V).  Foto: Berit Buran Juul

frontpage

Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere klimagassutslippene til Hurtigruten.

Det kom fram i en pressemelding onsdag formiddag. Biokraft og Enova inviterte samtidig pressen til anlegget på Fiborgtangen.

– Det er en julegave i juli. Vi er verdens største allerede, og nå skal anlegget bli enda større. Vi er bare så vidt i gang, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS.

FÅR STØTTE: Biokraft sitt produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff (LBG) på Skogn. Nå skal produksjonskapasiteten utvides.   Foto: Johan Arnt Nesgård

– Viktig steg

Han betegner støtten fra Enova som et nødvendig og viktig steg mot en oppskalering av produksjonen, og også et viktig skritt for norsk biogassproduksjon som sådan.

Kapasiteten på anlegget, som ble satt i drift sommeren 2018, er allerede sprengt, opplyser Wollan. Med midlene fra Enova har Biokraft planer å øke produksjonen med 40 GWh. I dag produseres det årlig 125 GWh biogass ved anlegget.

I løpet av de tre neste årene har Biokraft en ambisjon om å doble produksjonen.

– Hvis man sammenligner det med diesel, så vil det si at Biokraft har et mål om å produsere 25 millioner liter i året, sier Wollan.

Biogassen er basert på restavfall fra Norske Skog, slakteavfall fra oppdrettsnæringa og husdyrgjødsel fra landbruket på Innherred. Den flytende biogassen benyttes i all hovedsak som drivstoff i busser og lastebiler.


MARKERING: Det var et stort oppmøte da Enova og Biokraft inviterte pressen til anlegget for å meddele nyheten om pengestøtte og økt produksjon.  

Avtale med Hurtigruten

Årsaken til at Biokraft ser behov for å øke kapasiteten, er at det er inngått avtale med Hurtigruten. Den flytende biogassen skal brukes som drivstoff på flere skip. Ifølge Wollan vil være første gang at biogass brukes i en så stor skala i skipsfart.

Biokraft har i dag 19 ansatte, på anlegget og hovedkontoret i Trondheim. Biokraft har tidligere fått til sammen 82 millioner kroner i støtte fra Enova. Biokraft jobber nå med å ferdigstille de siste avtalene og lånefinansieringen, som må være på plass før byggingen som skal øke kapasiteten, kommer i gang.

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, sier at det er nødvendig å jobbe langsiktig og målrettet i hele næringskjeden for å gjøre flytende biogass lønnsomt. Han viser til at det fremdeles er en del utfordringer som må løses for at markedet for biogass kan fortsette å vokse, men at Biokraft har vist at de også kan gjøre butikk av dette.

– Vi har ambisjon om å gjøre dette råstoffet konkurransedyktig. Biogass kan spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslipp både i landtransport, maritim transport og industrien. Vi ser fram til den dagen der vi ikke er nødvendig. Avtalen med Hurtigruten er et eksempel på at den omstillingen vi er i gang med kan øke betalingsviljen for denne fornybare energikilden, sier Nakstad.

Klimaministeren besøkte anlegget

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) var også til stede for å kaste glans over nyheten.

– Det er et anlegg jeg har hørt mye om, men som jeg ikke har besøkt ennå, så dette var en god anledning, sier han.

FEIRET: Nyheten ble feiret med bløtkake. Her er det statsråd Sveinung Rotevatn (V) som har tatt seg et kakestykke.  Foto: Berit Buran Juul

Rotevatn påpeker at samfunnet er i en situasjon der det trengs mange ulike løsninger for å redusere klimagassutslippene.

– I noen sammenhenger kan vi bruke batteriteknologi, mens biogass kan være egnet for tyngre fartøy. Markedet vil etter hvert avgjøre hva som passer best til hva, og det er grunn til å tro at biogass vil spille en viktig rolle i framtida. Vi ser at flere har begynt å bruke biogass allerede, og vi tror at potensialet er enda større. En viktig oppgave for oss er å støtte dem som satser, sier han.