Det fremgår av Havforskningsinstituttets årlige risikorapport som tar for seg dødelighet og utfordringer i havbruksnæringen.

For de siste generasjonene av laks har dødeligheten på landsbasis ligget relativt stabilt rundt 15 % fra utsett til slakt.

– Vi er ikke der vi vil være, vi bør ned mot ti prosent eller lavere før vi er fornøyd, sier forsker og rapportredaktør Ellen Sofie Grefsrud ved Havforskningsinstituttet til E24.

I fjor ble det satt ut 15 millioner laks mer enn året før, totalt 390 millioner laks. Denne økningen er også en del av årsaken til at flere laks døde inne i selve oppdrettsanlegget.

– Samtidig ser vi at dødeligheten ser bedre ut lenger nord, men der har man også problematikk med vintersår, sier Grefsrud til IntraFish.

Av risikorapporten framgår det at dødeligheten minst i områdene fra Nord-Trøndelag til Vesterålen (produksjonsområde 7-9). En av forklaringene på dette er at fisken på Vestlandet har hatt mer lakselus- og sykdomsproblemer og tåler avlusing dårligere enn lenger nord, mens produksjonsområde 7–9 generelt har både en lavere dødelighet før avlusing og etter avlusing enn produksjonsområdene lenger sør.

– Dette tyder på en sunnere og mer robust fisk i disse områdene, skriver Havforskningsinstituttet.

I nord er dødeligheten på rundt 10 prosent. Dødeligheten er høyest på Vestlandet, hvor den har vært oppe i 27 prosent. Dødeligheten er større der fordi de har hatt mer lakselus- og sykdomsproblemer.