Grong Sparebank
Gå til

Banken som alltid er der

Det er mulig å drive bank uten selv å være til stede. Men det blir ikke det samme.

Grong Sparebank er ingen mastodont. Her er ingen storslåtte marmorfasader, høyglanspolerte gulv, gedigne krystallkroner eller franske gardiner bak utrydningstruede blyglass. Vårt skip er i stedet lastet med noe langt mer verdifullt; kompetente fagfolk av kjøtt og blod, noen som lever av å tilrettelegge for andre – og som samtidig vet at tillit ikke er noe du får, men noe du må gjøre deg fortjent til.

Nettopp derfor har vi valgt å være tett på. Nettopp derfor jobber vi der verdiskapinga skjer – ute i distriktene, der du bor.

Fordi gjensidig tillit best skapes mellom folk som kjenner hverandre.

Det viktige nærheten

Det er altfor mange som bare driver bank, var det en som sa. Moderne bankdrift forbindes gjerne med komplekse nettsider, monoton pausemusikk og ansiktsløse råd fra noen du aldri har møtt; en teknologitung og i noen tilfeller helautomatisert service som både kan være effektiv, sjelløs og kald.

Vi i Grong Sparebank har valgt en annerledes framgangsmåte. Våre kjerneverdier er foruten mer opplagte betegnelser som ordentlig, dyktig og offensiv – også tilgjengelig. Alle disse verdiene forplikter og er krevende, men veksten viser at det er nettopp slik vi oppfattes. Om vi i tillegg tar med at vi i høyeste grad også er til stede digitalt, med alt det fører med seg av moderne, elektroniske løsninger, kan vi slå fast at Grong Sparebank virkelig er tilgjengelig for alle.

Som lokal sparebank opplever vi stadig å få en større rolle for utviklinga av vår region. Når de store bankene rømmer fra distriktene til storbyene, tar vi ansvar og øker vår finansiering av små og mellomstore bedrifter. Derfor opplever vi stor etterspørsel etter våre produkter og vår kompetanse, og har stor tro på at våre valg om fortsatt å være en bank som er fysisk tilstede er riktig.

Folk trenger folk, også når de har behov for banktjenester.

– Lokalkunnskapen gjør oss bedre rustet til å være en mer reell diskusjons- og sparringpartner for kundene, mener Odd Inge Myrvold. Som banksjef for bedriftsmarked er han ikke i tvil om at fysisk nærhet har vært en av suksesskriteriene for veksten i Grong Sparebank.

– I en verden der det meste endres stadig raskere – der flere og flere tjenester flyttes ut og vekk fra våre lokalsamfunn – har vi valgt å holde stand. Det tror vi er både viktig og riktig, mener han.

Kunnskap gir gull

Det er imidlertid ikke bare i privatmarkedet vi merker økt etterspørsel etter en god lokal tilbyder av både banktjenester, pensjon og forsikring. Også bedriftsmarkedet representerer en stadig større andel av vår portefølje; i dag jobber hver femte ansatt i banken vår opp mot lokalt og regionalt næringsliv.

Bakgrunnen for veksten er utvilsomt ord som nærhet og lokalkunnskap. Vi vet eksempelvis at vurdering av risiko har en tendens til å øke med avstanden mellom bank og kunde. Det er nettopp denne nærheten og lokalkunnskapen som gjør at vi kan finansiere prosjekter våre mer perifere konkurrenter mener er for risikofulle, og som gjør det mulig for oss å prise lånene lavere.

– Mange kunder opplever derfor at våre betingelser er vel så gode som i de store bankene, mener Myrvold.

I vårt nedslagsfelt – fra Innherred til Helgeland – er aktiviteten og investeringsviljen for tiden ujevn, men det er nettopp i slike perioder det kan være godt å ha en bank som kjenner de lokale forholdene og utfordringene.

– Vi ser på oss selv som en kompetanseleverandør og partner for så vel små bedrifter som større konsern. Vi har en særdeles innholdsrik verktøykasse og kan tilby komplette pakker innen alt fra tradisjonelle banktjenester, forsikrings- og pensjonsavtaler til factoring, betalingsløsninger og oppegående ERP-løsninger, sier Odd Inge Myrvold.

Det aller viktigste er imidlertid møter mennesker imellom.

– Våre bedriftsrådgivere er definitivt ikke lenket til kontorpulten. De er ute på veien og trives aller best der verdiskapinga virkelig skjer, sier banksjefen.

– Og det er ute i bedriftene.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av NT24s redaksjon, men av NT24s markedsavdeling.

NT24 er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på nt24.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.