Dkings Donuts Orkanger AS i Orkland kommune, Trondheim og Levanger er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene torsdag 23. juni 2022.

Selskapene hadde 41 ansatte da de ble slått konkurs.

I en kjennelse fra Trøndelag tingrett torsdag kommer det fram følgende:

«Selskapets styre har mottatt foreløpige regnskap for 2021 og 2022 som viser underskudd i selskapets drift. Selskapet klarer ikke å oppnå den omsetningen som er nødvendig for å dekke løpende driftskostnader og betjene allerede opparbeid gjeld. Med de resultatene som er oppnådd så er det heller ikke muligheter for å kunne få ekstern finansiering. Selskapet er dermed insolvent. Selskapets eier har heller ikke midler til å tilføre ny kapital.»

Styreleder og daglig leder ved alle selskapene var ved konkursåpningen Bright Kwame Sarpong.

Nidaros snakket med Sarpong foran åpningen av avdelingen på Heimdal i august i fjor. Han fortalte da at det hadde vært mye jobb med oppstarten og at han hadde planer om å utvide i Trøndelag på sikt.

NT24 har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med Sarpong.

Det er ingen årsregnskap tilgjengelige for selskapet.