– Politiets etterforskning, som samsvarer med bankens egne undersøkelser, viser at underslaget er på totalt i underkant av 75 millioner kroner. Fordi siktede tilbakeførte en del av beløpet til SpareBank 1 SMN før pågripelsen, er netto beløp ført ut av banken i overkant av 66 millioner kroner.

Dette melder Sparebank 1 SMN i en børsmelding klokken 09.00 i torsdag. .

– Politiet har sikret litt over 15 millioner kroner i Sverige. Ut fra de opplysningene som nå er kjent, har i overkant 50 millioner kroner av det underslåtte beløpet gått tapt. SpareBank 1 SMN har forsikring som dekker økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

Andre banker i Norge

Det framgår av meldingen at størsteparten av underslaget skjedde i løpet av kort tid før det ble avdekket og politianmeldt. Midlene har blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet.

Der har de i all hovedsak blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko.

– De siste to ukene har banken samarbeidet tett med Politiet for å bidra til etterforskningen, og sikre så mye som mulig av midlene. Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

Det var 19. januar Sparebank 1 SMN politianmeldte en innleid vikar for grovt underslag.

– Forholdet ble avdekket gjennom bankens egne kontrollfunksjoner. Politiets etterforskning bekrefter at det i sum er underslått i underkant av 75 millioner kroner. Av disse regnes omtrent 50 millioner som tapt. Banken har forsikring mot økonomisk kriminalitet, og ingen kunder er berørt. Den siktede har vært innleid vikar ved hovedkontoret i SpareBank 1 SMN siden 2020, heter det i meldingen.

Ville spekulasjoner i utlandet

Det ble gjennomført rutinemessige kontroller i forbindelse med ansettelsen.

- Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

Størsteparten av underslaget skjedde i løpet av kort tid før det ble avdekket og politianmeldt. Midlene har blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet. Der har de i all hovedsak blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko, framgår det av børsmeldingen.

– De siste to ukene har banken samarbeidet tett med Politiet for å bidra til etterforskningen, og sikre så mye som mulig av midlene. Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

Forsikring

Banken og politiets etterforskning samsvarer.

– Politiets etterforskning, som samsvarer med bankens egne undersøkelser, viser at underslaget er på totalt i underkant av 75 millioner kroner. Fordi siktede tilbakeførte en del av beløpet til SpareBank 1 SMN før pågripelsen, er netto beløp ført ut av banken i overkant av 66 millioner kroner, skriver banken.

Politiet har sikret litt over 15 millioner kroner i Sverige. Ut fra de opplysningene som nå er kjent, har i overkant 50 millioner kroner av det underslåtte beløpet gått tapt. SpareBank 1 SMN har forsikring som dekker økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

- Vi har nå etablert god oversikt over hendelsesforløpet, og har iverksatt flere strakstiltak. I tillegg er banken i gang med et omfattende arbeid for å vurdere ytterligere tiltak. Vi har også god dialog med Finanstilsynet, sier Brøske.