Bobyn: Ny allianse og millioninvesteringer skal gi senteret et løft

ENERGIEFFEKT: Arbeidet er allerede i gang med å bytte ut dagens saltak med en tilnærmet flat takkonstuksjon. Tiltaket skal et mer energigjerrig bygg. Også fasader og interiør får et løft i løpet av det neste halvåret.

ENERGIEFFEKT: Arbeidet er allerede i gang med å bytte ut dagens saltak med en tilnærmet flat takkonstuksjon. Tiltaket skal et mer energigjerrig bygg. Også fasader og interiør får et løft i løpet av det neste halvåret.

Hustad Eiendom pusser opp Bobyn for 20 millioner og innleder samarbeid med kjøpesenterkjeden Alti. Tiltakene skal styrke posisjonen til kjøpesenteret.

DEL

VERDAL: Arbeidene med den omfattende renoveringen av Bobyn i Verdal har så smått kommet i gang.

– Vi er i rute, bekrefter daglig leder Ole Kristian Sagvik i eierselskapet Hustad Eiendom AS.

Målet er at de utvendige ombyggingsarbeidene skal være ferdige i løpet av våren 2021. Renoveringsprosjektet, som har en ramme på om lag 20 millioner kroner, vil blant annet resultere i et nytt inngangsparti til senteret mot øst, fasadeendringer, samt ombygging av tak og ny taktekking.

HAR TRUA: I løpet av vinteren og våren gjør Hustad Eiendom betydelige investeringer i oppgraderinger av kjøpesenteret Bobyn i Verdal. – Vi er i rute, sier daglig leder Ole Kristian Sagvik

HAR TRUA: I løpet av vinteren og våren gjør Hustad Eiendom betydelige investeringer i oppgraderinger av kjøpesenteret Bobyn i Verdal. – Vi er i rute, sier daglig leder Ole Kristian Sagvik

«Nytt» kjøpesenter

– Ombyggingen vil gi betydelige energibesparelser og et langt mer moderne uttrykk på bygget som helhet. Det blir på mange måter et nytt kjøpesenter, sier Sagvik.

De utvendige arbeidene vil ifølge kjøpesentereieren også gi bedre parkeringsforhold og en mer oversiktlig situasjon for fotgjengere utenfor bygget.

Utover vinteren og våren fortsetter oppgraderingen også innvendig, med blant annet nye trapper, glassheis og et nytt ventilasjonsanlegg.

– Gjennom sommeren har vi hatt tett kontakt med leietakerne, som alle forplikter seg til å være med videre. Det har vært en viktig forutsetning for satsingen, forteller Sagvik.

Vil kapre trafikken

Han legger ikke skjul på at Hustad Eiendom ser muligheter i Verdal, og at investeringen vil være et viktig tiltak for å trekke til seg flere besøkende.

– Verdal er et sted vi har tro på fremover. Senteret ligger sentralt til for utviklingen av byen, like ved en viktig innfartsåre. Vi ønsker å få mer ut av Bobyn, og da handler det om å tilføre verdi til bygget, sier Sagvik.

Med E6 som nærmeste nabo, handler satsingen også om å tiltrekke seg mer trafikk fra den tungt trafikkerte veistrekningen. Et positivt vedtak om ny E6 vil ha mye å si.

– Selv om ingen ting er bestemt, er vi veldig nysgjerrig på en eventuell ny E6. Alle realistiske alternativer tilsier at det blir en ny trafikkløsning med Magnus den Godes veg som ny innfartsåre til Verdal, mener Sagvik.

Det vil i så fall bety økt trafikk så å si rett forbi inngangen til kjøpesenteret.

– Målet er uansett å ta mer av biltrafikken, fortsetter Sagvik.

Profesjonaliserer senterdriften

Samtidig som senteret moderniseres, gjør kjøpesentereieren også grep på driftssiden. Hustad Eiendom har nylig signert en avtale med Alti Forvaltning AS, som skal stå for eiendomsforvaltningen av det rundt 16.000 kvadratmeter store kjøpesenteret. Kjøpesenterkjeden står fra før av for driften av 22 kjøpesenter i Norge, fra Svolvær i nord til Mandal i sør.

Lars Ove Løseth, administrerende direktør i Alti Forvaltning, mener at Bobyn er et spennende senter å få inn i porteføljen.

– Her skjer det fornyelse fra aktive eiere, og det er dyktige aktører som holder til i senteret. Vi vi har tro på at Bobyn kan videreutvikles ytterligere, sier Løseth.

TAR OVER: Administrerende direktør Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning tar over driften av Bobyn i Verdal, mens Hustad Eiendom rendyrker rollen som eier.

TAR OVER: Administrerende direktør Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning tar over driften av Bobyn i Verdal, mens Hustad Eiendom rendyrker rollen som eier.

Bobyn har i dag ti leietakere. Sagvik håper og tror at tunge investeringer og en rendyrking av forvalterrollen kan trekke til seg nye leietakere til arealer som per i dag står ledige i senteret.

– Vi er sikre på at oppgraderingen av senteret, sammen med at vi har fått med oss en aktør som er profesjonell på forvaltning, vil gi Bobyn et løft, avslutter Sagvik.

Artikkeltags