Staten har aldri før hentet inn mer penger fra norske bomstasjoner. Det viser tall fra Statens vegvesen som P4 har hentet inn. I 2022 betalte vi inn 13,1 milliarder. Det utgjør en økning på 3,4 milliarder på ti år.

– Bompengene er ute av kontroll. Allerede i år kan rekorden fra 2022 bli slått. For 2023 har Stortinget satt en ramme på 16,1 milliarder som kan kreves inn fra bilistene, blant annet fordi det åpnes stadig flere bypakker og veiprosjekter finansiert av bompenger. Nytt av året er også at elbilistene skal begynne å betale mer i bompenger enn før, uttaler Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en pressemelding.

Hun frykter at husholdningene vil bli hardt rammet av det økte bompengetrykket.

– Økte bompenger kan fort bli et problem for husholdninger som nå sliter med økte renter og stigende priser på drivstoff, mat og strøm, sier hun.

En landsrepresentativ undersøkelse Norstat gjorde for NAF i september 2022 viser at halvparten av befolkningen oppgir at bompengene er for høye for sin økonomi allerede i dag. Hele 27 prosent, mer enn hver fjerde nordmann, svarer at de vil streve med en økning i bompengene på inntil 500 kroner i måneden.

– Politikerne må komme frem til troverdige løsninger på hvordan vi får finansiert samferdsel uten at bompengebruken stiger til stadig nye høyder, sier Handagard.

– Vi i NAF mener at veier burde vært fellesskapsfinansiert, og ikke brukerbetalt som i dag. Alle nyter godt av et godt veinett, avslutter hun.