Cw Bilsalg AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene onsdag 14. september 2022.

Selskapet hadde ingen ansatte da det ble slått konkurs. Selskapet ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 1. april 2021 og opererte i følge egne nettsider innen salg av bruktbil.

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 30.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Christoffer Langø Walseth.

NT24 har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med Walseth.

Fjorårets årsregnskap viser at selskapet i 2021 hadde inntekter på 185.000 kroner. Dette ga et negativt driftsresultat på -19.000 kroner.

Regnskap


2021
Driftsinntekt 185.000
Driftsres. -19.000
Res. før skatt -20.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.