Bygg- og anleggsleverandør fra Trondheim slått konkurs

Bygg- og anleggsleverandøren Capital Contracting har fått kemneren på nakken.

DEL

Det er kemnerern i Stavanger og kemneren i Trondheim som begjærte at selskapet skal slås konkurs.

Det har per i dag ingen ansatte, men var oppført med 15 ansatte i 2019.

Selskapet har registrerte adresser både i Stavanger og Trondheim.

Ifølge en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett har kemneren opplyst å ha et krav mot selskapet på 364.085 kroner, som har sin bakgrunn i skyldig og forfalt forskuddstrekk.

Selskapet skal også ha et krav på arbeidsgiveravgift og merverdiavgift på 769.215 kroner som ennå ikke har forfalt.

I retten har selskapets styreleder Petter Swierk erkjent å være skyldig i utestående gjeld, går det frem av kjennelsen.

I retten forklarte styrelederen at det ikke er noen drift i selskapet og at nå ikke har noen inntekter.

Retten mente derfor at det ikke er grunn til at anta at skyldneren kan gjøre opp sin gleld, og kom til det at selskapet kunne tas under behandling som konkursbo.

Artikkeltags