Bygg Trøndelag AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene tirsdag 12. september 2023.

Ifølge en kjennelse fra Trøndelag tingrett har selskapet en samlet gjeld på 4,1 millioner kroner. Selskapet har tidligere stått oppført med 13 ansatte, men ifølge kjennelsen er det nå null ansatte.

Virksomheten er igangværende, står det i kjennelsen.

Bygg Trøndelag AS ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 4. januar 2021, og var registrert i industrien «bygg- og anleggsvirksomhet».

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 100.000 kroner.

Styreleder var ved konkursåpningen Adrian Bergmann. Niclas Fredriksen Øien var daglig leder. Mats Guldseth og Niclas Fredriksen Øien var styremedlemmer.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2022 hadde inntekter på kr. 11.820.000. Dette ga et driftsresultat på kr. 112.000 og et resultat før skatt på kr. 61.000. Året før, i 2021, viser regnskapet at tilsvarende tall var kr. 6.575.000 i omsetning, et negativt driftsresultat på kr. -15.000 og et negativt resultat før skatt på kr. -36.000.

Selskapet var registrert som et datterselskap av Trøndelag Gruppen AS.

Regnskap


20222021
Driftsinntekt11.820.0006.575.000
Driftsres.112.000-15.000
Res. før skatt61.000-36.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.