Civac går fra å være avfallsklynge til å være ressursklynge

Civac vil være et midtpunkt for utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraft i Midt-Norge.