– Jeg er helt sjokkert og mener det er fullstendig absurd. Det er rett og slett en grov tabbe fra Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til NTB.

Tirsdag morgen varslet Konkurransetilsynet at de vil ilegge de tre største dagligvareaktørene, Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, til sammen 21 milliarder kroner i gebyr fordi tilsynet mener at bruken av prisjegere kan ha ført til høyere priser for kundene.

Bjørn Takle Friis avviser at de har brutt konkurranseloven og viser til at det har vært åpenhet om bruken av prisjegere siden aktørene inngikk avtalen som ga tilgang til hverandres butikker i 2010.

– Vi mener bruken av prisjegere har styrket konkurransen og at det har bidratt til priskriger som har kommet forbrukerne til gode. Vi hadde for eksempel aldri fått de ekstreme rundene med priskriger, som nå i julen, om det ikke var for at vi kunne se på prisene til hverandre, sier han.

Gebyrvarselet kommer etter at Konkurransetilsynet i 2018 gjennomførte en razzia hos dagligvarekjedene.

– Vi har hatt dialog med Konkurransetilsynet underveis etter dette, og de har også en veiledningsplikt. Hvis de mener at prisjegerne har svekket konkurransen, har Konkurransetilsynet ført forbrukerne bak lyset i ti år. Da må konkurransedirektøren og hans medarbeidere vurdere om de er skikket til å gjøre jobben de er satt til, sier Takle Friis.

Kommunikasjonsdirektøren sier at de nå vil gå igjennom varselet.

– Vi vil skrive et tilsvar som skal bidra til at de tar til fornuften. Ellers blir det å ta det videre i rettsapparatet.