De utvidet med to nye selskap under korona – og ett i høst

Bedriften som har tilholdssted på Ørin i Verdal vil bli landsdekkende.