Den nye skolen er kraftig forsinket etter tomtekrangel

Barnehagen og barneskolen på Mære var planlagt å stå ferdig til skolestart høsten 2021. Nå ser det ut til at innflyttingen heller kan bli en julegave.