Tmk Bygg og rehabilitering AS i Trondheim kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene torsdag 2. juni.

I en kjennelse fra Trøndelag Tingrett kommer det fram at det er usikkert hva den samlede gjelden er på, men at en balanserapport fra 31. mai viser en gjeld på omtrent 288 000 kroner.

Tmk Bygg og rehabilitering hadde to ansatte da det ble slått konkurs, og det kommer videre fram i kjennelsen at begge ble lovlig oppsagt.

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 30.000 kroner.

Styreleder ved konkursåpningen var Einar Richard Øverås og Svend Christian Sørum var daglig leder.

NT24 har ikke lykkes å komme i kontakt med verken Øverås eller Sørum.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet hadde inntekter på 2.348.000 kroner i 2020. Dette ga e negativt driftsresultat på -104.000 kroner. Året før, i 2019, viser regnskapet at tilsvarende tall var 2.414.000 kroner i omsetning og et negativt driftsresultat på -219.000 kroner.

Regnskap


2020 2019 2018
Driftsinntekt 2.348.000 2.414.000 839.000
Driftsres. -104.000 -219.000 49.000
Res. før skatt -114.000 -230.000 49.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.