– Vi har snakket med 600 bedriftsledere i Midt-Norge, og det er ingen tvil; optimismen er enorm. Faktisk må vi tilbake til 2011 for å se like stor optimisme. Det gir oss god grunn til å smile, etter den tøffe tiden midtnorsk økonomi har vært gjennom.

Det sier konserndirektør for næringsliv i SpareBank 1 SMN, Vegard Helland.

Mandag la SpareBank 1 SMN frem årets utgave av Konjunkturbarometeret for Midt-Norge. Her kom det frem at næringslivet i Midt-Norge i 2020 gikk 30 milliarder bedre enn fryktet.

Men banken trekker samtidig frem at det er mangel på arbeidskraft, og at det kommer til å bli flere konkurser i tiden som kommer.

– Vi forventet en omsetningsnedgang på 2 prosent for regnskapsåret 2020. Når vi nå gjør opp status, ser vi at det tvert imot har vært en økning på 3,3 prosent. Det betyr at næringslivet som helhet har klart seg godt gjennom krisen, delvis takket være treffsikre tiltakspakker fra myndighetene, forteller han og legger til.

– For det første ser vi at omsetningen har økt, i motsetning til at vi forventet at den ville gå ned. Faktisk har næringslivet en omsetning som i sum er 30 milliarder kroner bedre enn vi fryktet. Det betyr at tiltakspakkene fra myndighetene har hatt god effekt, særlig for enkelte bransjer. I tillegg har næringslivet vist en imponerende evne til å omstille seg, sier Helland.

Kraftig økning i konkurser

For midtnorsk næringsliv samlet sett har ikke koronastøtten ugjort en veldig stor forskjell, men for enkelte bransjer har det vært helt livsnødvendig.

– 451 bedrifter i Midt-Norge har fått 1,5 milliarder i koronalån, hvor SpareBank 1 SMN har bevilget 600 millioner kroner av dette. Vi vet også at over 6600 bedrifter har mottatt kompensasjon for tapt omsetning og lønn. Våre beregninger tilsier at dette har reddet minst 4000 arbeidsplasser i Midt-Norge, sier han.

Selv om det bobler over av aktivitet og investeringsvilje i næringslivet i regionen, mener banken at det vil mangle folk til å fylle opptil 8000 stillinger.

– Og da er det ikke mastergrader som etterspørres, men helsefagarbeidere og håndverkere ifølge tall fra NAV, forteller Helland.

Helland ser også andre bekymringer i horisonten, og venter en kraftig økning i antall konkurser.

– Myndighetene utsatte innbetaling av skatter og avgifter i fjor. Nå må bedriftene snart gjøre opp for seg, samtidig som koronalånene skal tilbakebetales. Vi frykter at det vil treffe bedriftene i Midt-Norge hardt, og at vi derfor vil se betydelig flere konkurser i tiden fremover, sier han.