Dette sier næringslivet i Værnesregionen om ståa

FORSPRANGKONFERANSEN: Næringsforeningen i Værnesregionen, her ved leder Jon Uthus, hadde blant annet gjennomgang av vel 70 medlemsbedrifter sine tilbakemeldinger om ståa per oktober 2020.

FORSPRANGKONFERANSEN: Næringsforeningen i Værnesregionen, her ved leder Jon Uthus, hadde blant annet gjennomgang av vel 70 medlemsbedrifter sine tilbakemeldinger om ståa per oktober 2020. Foto:

Næringslivet i Værnesregionen forteller om manglende næringsareal.

DEL

STJØRDAL: NiV har kartlagt ståa i Værnesregionen gjennom at deres medlemsbedrifter ble invitert til å delta på en anonym spørreundersøkelse. Signalene fra undersøkelsen ble presentert og debattert på Forsprangkonferansen i Stjørdal onsdag.

I underkant av 70 bedrifter har svart.

Dette viser hovedtrekkene i undersøkelsen:

Bedrifter i både Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal oppgir at det er mangel på attraktive næringsarealer i alle kommuner.

Signaler for Tydal: Usynlig næringspolitikk, det må jobbes mer aktivt fra fjord til fjell og med FV705. Kommunen trenger mer skilting, merking, parkering og stier. Tydal må ta mer vare på historien, kulturen og landemerker. Kommunen må lytte til og snakke mer med aktørene. Det er ønske om å etablere gründerring/nettverk for gründere. Det er også gitt signaler om for mye rivalisering og for lite tilbud med håndverksbedrifter.

Signaler for Meråker: Bedrifter oppgir at «alt kan bli bedre», det er ønske om bedre markedsføring av ledige næringsarealer og lokaler, bedrifter savner klynger og tettere samarbeid med forskningsmiljøer, E14 må utbedres og toget må gå. Næringslivet oppgir at de trenger sentrumsnære attraktive næringsarealer og at det savnes flere nyetableringer.

Signaler for Stjørdal: Mangel på næringsarealer, noen bedrifter vil fremheve Stjørdal som beste område for matproduksjon med overnatting god kapasitet for konferanser, det er ønske om å fremheve Stjørdalselva og laksefisket mer, styrke felleskapet og samarbeidet mellom kommunene for bedre og mer robuste tjenester til innbyggere og næringsliv. Bedrifter ønsker å få frem unique selling point. Noen oppgir at de savner tyngre teknologimiljøer og større fokus på å tiltrekke seg store aktører. Det er et ønske å fortsette å tilrettelegge for næringsklynger. Noen oppgir at det er for lite fokus på å utvikle store muligheter som ligger innenfor landbruk og lokal matproduksjon.

Signaler for Frosta: Mer næringsarealer for å ikke miste bedrifter til andre kommuner. Ønske om næringsarealer som ikke er landbruk.

Hovedtrekkene er:

  • 79% sier at nærhet til hovedvei er stor grad er et fortrinn, og 84% nærhet til flyplass.
  • 59% sier at nærhet til kunnskapsmiljøene har stor betydning
  • 51% sier at tilgang er tilgang på arbeidskraft er et stort fortrinn
  • 32% er ikke fornøyd med hvordan kommunen ivaretar fortrinnene i Værnesregionen.
  • 40% opplever mangel på kompetent arbeidskraft i sin kommune.
  • 34% opplever mangel på attraktive næringsarealer i sin kommune.
  • 47% er fornøyd med miljøet for nyetableringer, men noen bedrifter oppgir at de savner et slik miljø.
  • Over halvparten mener samarbeidet i Værnesregionen er godt, og over 70% mener samarbeidet er viktig.
  • 86% mener at det er pris som blir vektlagt ved offentlige anskaffelser. Hvis kvalitet vektlegges er det kompetanse som blir mest vektlagt og i mindre grad miljø og lønns- og arbeidsvilkår.
  • Bedriftene er beviste i forhold til bærekraftmålene men savner i noe grad at kommunen legger til rette for en bærekraftig utvikling.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken