Dette vil den nye kulturhussjefen i Inderøy ta tak i

HAR TRUA: Arnstein Langsåssve vil skape en profil på Inderøy kulturhus som skaper nysgjerrighet langt utenfor nærområdet.

HAR TRUA: Arnstein Langsåssve vil skape en profil på Inderøy kulturhus som skaper nysgjerrighet langt utenfor nærområdet. Foto:

Tross en utfordrende økonomi for Inderøy kulturhus, valgte Arnstein Langåssve å takke ja til å bli daglig leder. Nå vil han skape et kulturhus som pirrer nysgjerrigheten langt utenfor kommunegrensen.

DEL

INDERØY: – Målet mitt er å få en så høy frekvens på arrangementer at bygningsmassen fremstår som et sydende kulturhus, og ikke bare et skolesamfunn og bibliotek, sier Arnstein Langåssve (45).

Verdalingen har nå en drøy måned bak seg sjefsstolen ved kulturhuset i Inderøy, og begynner å danne seg et bilde av hvordan han skal finne signaturen for Inderøy kulturhus.

Vokste opp i Leksdal

Langåssve vokste opp i Leksdal og ble med i teaterlivet allerede som ung gutt. I 2014 startet han produksjonsselskapet Scene Midt sammen med kona Marte Hallem – et selskap som blant annet har hatt en vesentlig finger med i spillet når det gjelder forestillinger som «Oda fra Havet» og «Operasjon Oleander».

Dette selskapet trakk han seg ut av når han takket ja til sjefsstillingen i kulturstua i Inderøy.

– Det var et spesielt øyeblikk og en tøff avgjørelse å droppe det en hadde opparbeidet.

Og tøffe tak kan det også bli i et kulturhus som har hatt en meget utfordrende økonomi med et underskudd på 1,3 millioner kroner i 2018. Varsellampene lyste og politikerne valgte å leie inn en lederressurs i en overgangsperiode. I 2019 var underskuddet snudd til et overskudd på 121.904 kroner.

– Det var personer som for kort tid siden mente kulturhuset var konkurs. Det skremte deg ikke fra å ta jobben?

– Skulle jeg ha vært opptatt av det, ville jeg aldri startet mitt eget firma. Der var risikoen like stor for at det skulle gå dårlig som bra.

Trenger økonomisk grunnstruktur

Han er likevel tydelig på at en økonomisk grunnstruktur er viktig, men at det ikke vil drysse penger fra kommunen.

– Men jeg har oppfattet at politikerne vil at dette skal være et kulturhus. Den kostnaden må dekkes inn i en eller annen form, blant annet via aktivitet som genererer inntekt.

Han har likevel tro på at han har takket ja til å jobbe i en kommune som vil jobbe aktivt i samspill med kulturhuset, selv innenfor beskjedne rammer. Da kan ikke drifta bli slukt av generelle driftsutgifter på resten av bygningsmassen.

Underfinansiert etter Akset

Kulturhuset er kommunalt eid, og poltikerene plukket Roald Huseth til å gå inn å fungere som lederressurs i redusert stilling i den krevende perioden.

Årsaken til at de klarte å snu kulturskuta i 2019, og få til et overskudd, var i hovedsak å ikke erstatte sykefravær.

I årsmeldingen for 2019 konkludere Huseth med at virksomheten er underfinansiert med 1,2 millioner kroner 2018, blant annet som følge av etableringen av Akset. Noe generalforsamlingen har tatt til orientering.

Lover nødvendige rammebetingelser

Ordfører Ida Stuberg (Sp) ønsker ikke å gi noe eksakt tall på hvor mye kommunen som eier vil øke driftstilskuddet, men har følgende kommentar til økonomien:

– Vi er nødt til å ha rammebetingeler som gjør det mulig å drive med formidling. Dette har også noe med profilen til Inderøy og de kvaliteter som ligger i det å være en bolystkommune og et sted som er attraktivt å besøke.

Hun sier det er store forventninger til kulturen nå etter at det er ansatt både enhetsleder for kultur og ny daglig leder av kulturhuset.

– Stillingene er nå bekledd med offensive nye ledere noe som gir forventninger om å forløse økt aktivitet.

Det siste får hun full støtte i av den nyvalgt styreleder Stein Markhus:

– Vi ser nå på mulighetene framover i samråd med kommunen, og jobber med å få en tilfredsstillende drift. Målsettinga er større aktivitet på kultur i kulturhuset.

Vil skape stolte inderøyninger

Utfordrende økonomi eller ikke; den nye kulturhussjefen er ikke i tvil om at inderøyningene og folk fra andre kommuner framover skal få oppleve et bygg som stor kulturaktivitet på bred front. Slik summerer Langåssve når han blir utfordret på hvordan Inderøy kulturhus vil fremstå om fem år:

– Da håper jeg å kunne se tilbake på en periode hvor Inderøy som kommune og og kulturhuset som institusjon vil ha befestet en posisjon som inderøyningen kan være stolte av, og med en inderøyprofil som skaper nysgjerrighet langt utenfor nærområdet.

Dette mener inderøyningene:


Jeanette Tiller, Røra:

– Jeg ønsker et kulturbygg tilrettelagt for barn og en god kulturskole. I tillegg trengs det flere gode forestillinger og konserter så vi spiller å reise ut av kommunen for å oppleve tilsvarende.

Tommy Rise, Straumen:

– Jeg kommer fra Stjørdal og har sett suksessen til Kimen. Jeg mener Inderøy bør forsøke å få til noe tilsvarende, og ikke bare en arena for de lokale, men som fenger et bredt publikum. Men det skal selvsagt også være plass til lavterskel. Så må en av og til tørre å satse, og ikke minst markedsføre det på en god måte.

Maria Stattin, Røra:

– Mange konserter og mye aktivitet, eksempelvis korseminar. Skal huset bestå må det også arrangere aktiviteter som drar folk fra andre kommuner inn til kulturhuset.

Jan Harald Skagen, Sandvollan:

– Jeg synger selv i to kor, og kunne tenkt meg flere aktiviteter rundt det. Så kunne jeg tenkt meg at det ble satset på flere kjente artister for å dra folk til kulturhuset.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken