Dyrere å søke om byggetillatelse etter kommunesammenslåing

REAGERER: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reagerer på at mange kommuner har økt prisen på behandling av byggesøknader.

REAGERER: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reagerer på at mange kommuner har økt prisen på behandling av byggesøknader. Foto:

Gebyret for å søke om å få bygge bolig har skutt i været i flere av de nye storkommunene i Trøndelag.

DEL

– Dette var dårlige nyheter. Presiseringer i kommuneloven og sammenslåing av kommuner har ikke hjulpet. Vi vil derfor få på plass en mye strengere kontroll med at kommunene ikke tar seg bedre betalt enn de har lov til, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Gjennomgangen av 47 sammenslåtte kommuner, viser at avgiftsnivået har gått opp i 27 av dem. Størst er økningen i nye Drammen kommune, hvor byggesaksgebyret har økt med mer enn 10.000 kroner til over 40.000 kroner etter sammenslåingen med nabokommunene.

Oversikten viser også at at det til dels har blitt mye dyrere å søke om byggetillatelse i flere nye trønderkommuner.

– Å behandle en byggesøknad er en standardoppgave, og prisen burde være temmelig lik over hele landet. Det kan være grunner til en viss prisforskjell. Noen kommuner subsidierer behandlingen, mens andre har mer kostnadskrevende prosesser. Det forklarer likevel ikke ulikheter av disse dimensjonene. Da må vi stille oss spørsmålet om kommunene tar seg for godt betalt, og om de driver effektivt nok, sier Vie.

Forbrukerrådet sier de hadde regnet med at avgiftene skulle gå ned, ikke opp, da kommuner ble sammenslått i kommunereformen.

– Det går i helt feil retning av det vi hadde forventet, sier hun til NRK.

Artikkeltags