Det skriver E24 etter å ha sett avtalen der Elkjøp tilbyr 3.000 kroner til ansatte som signerer fratredelsesavtale. Beløpet beskrives som en «lojalitetsbonus».

Gjennom fjoråret gjennomførte Elkjøp flere tiltak for å kutte kostnader og effektivisere driften, men dette har ikke vært nok for å få økonomien i handelskonsernet på rett kjøl. I januar ble det kjent at Elkjøp skal stenge butikker og kutte personalkostnadene med 12 prosent.

Elkjøp er til stede med 14 varehus i Trøndelag. Det er foreløpig ikke kjent hvordan kuttene vil slå ut lokalt.

Ansatte som signerer avtalen sier samtidig fra seg retten til å fremme krav mot Elkjøp, inkludert å anlegge søksmål mot bedriften etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Overfor E24 bekrefter Elkjøps HR-sjef Jan Erik Aaserød at selskapet tilbyr denne typen kontrakter i forbindelse med nedbemanningen i selskapet.