HITRA/NÆRØYSUND/FRØYA: Lerøy, Salmar og SinkabergHansen har til sammen varslet permitteringer av 913 ansatte ved selskapenes foredlingsanlegg på Trøndelagskysten. Selskapene oppgir regjeringens forslag om grunnrenteskatt og en påfølgende kollaps i markedet for fastpriskontrakter som årsak for permitteringene.

For at permittering skal kunne benyttes kreves det en saklig grunn, som for eksempel behovet for midlertidige kostnadsreduksjoner, ordremangel, fulle lager eller praktiske arbeidshindringer. Det er også et krav om at stoppen i sysselsetting skal være av midlertidig art, og at man ikke kan omfordele arbeidskraften til andre deler av virksomheten.

Arbeidsrettsadvokat Rannveig Arthur i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito) reagerer på på de mange permitteringene i lakseforedlingsindustrien. Hun mener til at politiske avgjørelser ofte vil påvirke bedrifter, og at endrede rammebetingelser ikke nødvendigvis gir grunnlag for permitteringer.

– Her er permitteringsgrunnlaget knyttet til en politisk beslutning som kanskje blir gjennomført. Konsekvensene for næringen fremstår som usikre. Da mener jeg permitteringer er å strekke det veldig langt. Jeg setter et stort spørsmålstegn ved om dette er lovlig, sier Arthur til E24.

Til samme avis uttaler arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro i advokatfirmaet CMS Kluge at det ikke finnes et åpenbart svar på om permitteringene er lovlige eller ulovlige.

– Hvis forslaget til regjeringen har skapt store reaksjoner i markedet og svikt i ordretilgangen, kan det gi grunnlag for permitteringer, sier Oftebro.

Aina Valland, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, uttaler at permitteringsvarslene er sendt på reelt grunnlag. Ifølge Valland har konsernet per i dag en kontraktsandel på én prosent, mens normalen ligger på 40.