TRØNDELAG: Det viser tall fra NHOs medlemsundersøkelse i oktober, som ble offentliggjort torsdag.

Den landsdekkende undersøkelsen viser antallet bedriftseiere som forventer en nedgang er nesten fire ganger så høyt som dem som forventer vekst.

– Vi er nede på korona-nivå, sier Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag, til NT24.

NHO startet med månedlige «temperaturmålinger» i næringslivet da koronapandemien, nedstenginger, massepermitteringer og en svært turbulent markedssituasjon sendte næringslivets forventninger i kjelleren.

– Gjennom våren og sommeren så vi veldig bra tall. Optimismen var for alvor på veg tilbake i bedriftene etter to tøffe år. Nå har det snudd, konkluderer Lien.

Dystre utsikter

På landsbasis beskriver 26 prosent bedriftene dagens markedssituasjon som «god». Det er en markant nedgang fra den tilsvarende undersøkelsen i september. Drøyt halvparten av de drøyt 2.300 bedriftene som har deltatt i undersøkelsen svarer at markedssituasjonen er «tilfredsstillende», mens andelen som svarer «dårlig» har økt fra 13 til 18 prosent i løpet av den siste måneden.

I Trøndelag beskrives nåsituasjonen som noe mer oppløftende: 14 prosent av bedriftene beskriver markedssituasjonen som dårlig, men også her peker pilene i negativ retning.

Det er imidlertid først når bedriftene ser inn i krystallkula at mismotet for alvor setter inn i mange bedrifter.

I Trøndelag svarer én av tre bedrifter at de forventer en forverring i markedsutsiktene de neste seks månedene.

Landsgjennomsnittet i undersøkelsen er enda mer nedslående: 43 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen melder om en forverring. Kun ti prosent tror på en oppgang.

– Bedriftsledernes forventninger er helt grunnleggende for investeringsgraden i næringslivet. Ved lave forventninger til vekst vil man prioritere drift, mens investeringene må vente, sier Lien.

– Babyen forsvinner med badevannet

Lien mener at pessimismen dels kommer som en konsekvens av høy inflasjon og økte renter. NHO-direktøren peker også på regjeringas forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram samtidig som NHO gjennomførte sin undersøkelse blant medlemmene.

Lien har tidligere kommet med sterk kritikk av regjeringa etter det han karakteriserer som den «alvorligste skatteskjerpelsen for norske bedrifter noensinne».

– Statsbudsjettet forklarer ikke hele nedgangen, men jeg mener at timinga for tidenes skatteskjerpelse er elendig, sier Lien.

– Trøndelag får juling i statsbudsjettet. Vi er sammen med Vestland og Nordland det fylket med den største andelen av eksportinntekter fra havbruk. Trøndelag har også en betydelig industri knytta til havbruk. I tillegg er vi landets største vindkraftfylke, fortsetter Lien – som viser til regjeringas forslag om en grunnrentebeskatning på 40 prosent av oppdrettere og vindkraftprodusenter.

– Men er ikke litt av poenget å kjøle ned økonomien for å dempe prisveksten?

– Jo, men spørsmålet er om man nå slår babyen ut med badevannet. Husk at mesteparten av prisveksten er importert. Om vi legger ned alle bedriftene i Trøndelag i morgen, vil ikke det ha noe som helst å si for prisene på stål eller andre importerte innsatsvarer, sier Lien.

«Vedtatt» utbyttefest

Lien kjøper ikke argumentet om at utbyttefesten blant oppdrettere og andre bedriftseiere er et tegn på at næringslivet kan og bør skattlegges hardere.

– Utbyttene kommer jo som en konsekvens av en kraftig skjerpelse av formuesskatten. Eierne blir tvunget til å ta penger ut av bedriftene for å betale skatteregninga, uavhengig av om det går bra eller dårlig. Det er Stortinget som har vedtatt disse utbyttene, mener Lien.

Frykter konkursras og utenforskap

Nå mener Lien at det er en overhengende fare for flere konkurser og økende ledighetstall.

– Investeringene er det første som ryker. Men det som er investeringer i én bedrift utgjør driftsgrunnlaget i andre bedrifter. Når både bedriftenes investeringer og det private konsumet går ned, vil det øke konkursgraden. Jeg frykter at vi står foran arbeidsledighetstall som vi ikke har sett på lang, lang tid, sier NHO-direktøren.

Den største frykten er at arbeidsledigheten skal bite seg fast.

– I Trøndelag har vi lyktes med å redusere utenforskapet i arbeidslivet. Varig arbeidsledighet vil gi økt utenforskap som konsekvens.