Regjeringspartiene har torsdag blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk.

Avtalen bygger på forslaget som ble lagt frem av regjeringen, men men med en reduksjon i den effektive skattesatsen fra 35 til 25 prosent.

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Partiene fremmer avtalen når saken legges fram for Stortinget 31. mai.

I tillegg til reduksjon i lakseskatten, gjøres følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.
  • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
  • Det fremmes også flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.