TRONDHEIM: Allskog eies av 7.600 skogeiere nordafjells. Hvert år leverer samvirket én million kubikk tømmer til industrien. Allskog utfører også skogarbeid og skogbruksplanlegging på bestilling fra andelseierne.

Ved årsskiftet startet Erik Fløan i sin nye jobb som seniorrådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon i Allskog. Fløan kommer fra stillinga som politisk journalist i Trønder-Avisa.

– Tre er en fornybar ressurs som blir tatt i bruk i stadig flere prosesser og produkter. Den ressursen skal vi se til at skogeierne og samfunnet får mest mulig igjen for, uttaler Fløan i en pressemelding.

Han kommer blant annet til å arbeide med skogeiernes næringsinteresser overfor myndighetene og den brede offentligheten.

– De fleste av andelseierne våre eier en gårdsskog, som de forvalter med en tanke for nestegenerasjon. Skogeierne trenger forutsigbarhet for å investere, så de får det fine tømmeret og de miljøkvalitetene i skogen som alle nyter godt av, sier Fløan.

Foruten journalisterfaring, kan 29-åringen fra Skatval også vise til fartstid fra reklamebyrå og næringsforening. Gjennom verv i Høyre har han også bred politisk erfaring, men Fløan er ikke lenger aktiv i partipolitikken.