Det er fornybarklyngen Renergy og Sintef som sammen med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden.

– Dette er en anerkjennelse av at vi er helt i front internasjonalt. Vi ønsker å ta en viktig rolle i modningen og oppskaleringen av hydrogenøkonomien, sier Thomas Bjørdal, leder for fornybarklyngen Renergy, i en pressemelding.

Til sammen handler det om investeringer på opp mot 1,7 milliarder kroner i Midt-Norge, fra Tjeldbergodden i sør til Rørvik i nord. Flere av de store hydrogensatsingene i landsdelen retter seg mot de maritime næringene.

– Utfordringen er å koble produksjon til marked: Sørge for at hydrogen blir tilgjengelig for bunkring, til en konkurransedyktig pris. Målet er at både sjø- og landtransport kan forsynes med hydrogen, og at nettverket av forsyningspunkter bygges ut, påpeker Bjørdal.

Ifølge Bjørdal er samhandling på tvers av aktører og bransjer resepten på at hydrogen kan bli et reelt alternativ for både sjø- og landtransport.

– Og det krever at politiske mål følges opp med effektiv handlekraft fra alle som skal støtte næringsutvikling og grønt skifte. Blikket må opp og frem, sier Bjørdal.

Produksjon av hydrogen står blant annet sentralt på Kråkøya nord for Rørvik, hvor et NTE sammen med et konsortium av industriaktører satser flere hundre millioner kroner på ny hydrogenfabrikk og bygging verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt til havbruksnæringa.

Hydrogenknutepunktet på Kråkøya er også fundamentet for en omfattende satsing på industri der varme og oksygen fra hydrogenproduksjon inngår i landbasert oppdrett og andre industrielle prosesser.