Bygg midt AS i Trondheim er konkurs, etter at styret har besluttet å melde oppbud.

Aktiviteten i selskapet er allerede innstilt, og fem ansatte har blitt sagt opp. Ifølge en kjennelse fra Trøndelag tingrett er en av disse sagt opp på ulovlig vis.

Selskapet ble etablert i juni 2017, og drev med bygg og anleggsvirksomhet i Trondheimsregionen.

På konkurstidspunktet er den samlede gjelden oppe i 4,1 millioner kroner, mens selskapets samlede aktiva har en samlet verdi på 800.000 kroner.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2020 hadde samlede inntekter på 4,9 millioner kroner, som ga et underskudd på 769.000 kroner. I 2019 endte omsetningen på 2,2 millioner kroner, og et resultat på 106.000 kroner.

Styreleder var ved konkursåpningen Erling Høvik. Han har ikke besvart NT24s henvendelser.

Regnskap


2020 2019 2018 2017
Driftsinntekt 4.858.000 2.150.000 923.000 685.000
Driftsres. -697.000 45.000 -228.000 -251.000
Res. før skatt -769.000 106.000 -282.000 62.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.