I en kjennelse fra Trøndelag tingrett, kommer det frem at Pro Hus AS har begjær oppbud.

Ifølge Regnskapstall.no jobbet selskapet med oppføring av bygninger.

Selskapet omsatte for 3,2 millioner kroner i 2020, ifølge regnskapstallene.

I kjennelsen fra tingretten hadde selskapet en gjeld på cirka 600.000 kroner og at selskapet aktiva består i en utestående fordring som selskapet ikke har lyktes i å inndrive.

Virksomheten er innstilt og fem ansatte er lovlig oppsagt, heter det i kjennelsen.

Selskapet ble etablert i 2016.

Advokat Nils Håkon Risberg er oppnevnt som bostyrer.