Det kommer fram i en kjennelse fra Trøndelag tingrett mandag.

Så langt omfatter konkursen selskapene Fiizk Ecomerden, Fiizk Closed Systems, Fiizk Holding, Fiizk Operational Services og Fiizk Group AS.

Fiizk har til og med mandag bestått av åtte selskaper. Fem av disse har nå meldt oppbud som en del av en omfattende restrukturering.

Den største eieren i holdingselskapet selskapet er ifølge Proff.no Frøya Invest som eier 45 prosent av aksjene.

I kjennelsen fra Trøndelag tingrett kommer det fram at de fem selskapene hadde følgende gjeld:

  • Fiizk Closed Systems: 201.605.589 kroner i gjeld. Anslått verdi på selskapets aktiva er på 285.780 kroner.
  • Fiizk Holding: 102.336.504 kroner i gjeld. Anslått verdi på selskapets aktiva er på 25.792.369 kroner.
  • Fiizk Operational Services: 3.174.164 kroner i gjeld. Anslått verdi på selskapets aktiva er på 3.174.164 kroner.
  • Fiizk Group: 13.561.125 kroner i gjeld. Anslått verdi på selskapets aktiva er på 399.187 kroner.
  • Fiizk Ecomerden: 171.314.095 kroner i gjeld. Anslått verdi på selskapets aktiva er på 63.594.798 kroner.

Varslet permitteringer i fjor

Selskapet har levert tjenester og utstyr til oppdrettsbransjen ifølge egne nettsider.

Allerede i november i fjor meldte selskapet selv i en pressemelding at at hadde sendt ut permitteringsvarsler som følge av den mye omtalte grunnrenteskatten.

– Etter at grunnrenteskatten ble innført i september i år har det vært krevende å inngå større kontrakter med oppdrettere i Norge. FiiZK står dermed i en annen situasjon ved inngangen til 2023 enn vi gjorde ved inngangen til 2022, het det i pressemeldingen.

Videre opplyste de at de ville konsentrere seg om aktivitet i utlandet i påvente av å se effekten av grunnrenteskatten.

– Vi forsterker videre vårt fokus på verdiskapende aktivitet utenfor Norges grenser, inntil vi klarere ser effekten grunnrenteskatten har på investeringsviljen i Norge.

NT24 har så langt ikke lykkes i å få en kommentar fra Torstein Rønning, som er daglig leder for bedriftene.

Bransjenettstedet iLaks.no lyktes riktignok i å få en kommentar fra daglig leder i Fiizk, Torstein Rønning.

– Ja. Det er en del av den nødvendige restrukteringen av FiiZK, for at vi skal kunne satse videre innenfor lukkede merder, tekniske tekstiler og digitale løsninger, skriver han i en SMS til iLaks.

Ifølge bransjenettstedet har Fiizk-konsernet slitt over lengre tid, og har jobbet med en restrukturering av virksomheten. Nylig ble det blant annet kjent at Nekkar og BEWI kjøpte 80 prosent av aksjene i datterselskapet til Fiizk.