Ferske fem millioner skal styrke lokalt næringsliv under korona-pandemien

Ordfører i Verdal kommune, Pål Sverre Fikse og ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand er nødt til å vente på politisk behandling av tildelingskriteriene før jobben kan begynne, men gleder seg over ferske penger til de som sliter i næringslivet. Daglig leder i Levanger Næringsforening, Arild Klokkerhaug og daglig leder i Verdal Næringsforum, Ingrid Dahl Furunes sier at støtten kommer godt med.

Ordfører i Verdal kommune, Pål Sverre Fikse og ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand er nødt til å vente på politisk behandling av tildelingskriteriene før jobben kan begynne, men gleder seg over ferske penger til de som sliter i næringslivet. Daglig leder i Levanger Næringsforening, Arild Klokkerhaug og daglig leder i Verdal Næringsforum, Ingrid Dahl Furunes sier at støtten kommer godt med.

Levanger og Verdal har opprettet et felles næringsfond som er tilført fem millioner kroner. Disse pengene skal brukes til å støtte utviklingsprosjekter under korona-pandemien.

DEL

LEVANGER/ VERDAL: Kommunene har til sammen mottatt fire millioner kroner fra staten via fylkeskommunen for å motvirke de negative effektene korona-pandemien har på sysselsettingen. I tillegg har hver av kommunene bevilget 500.000 kroner til fondet.

Til sammen utgjør det fem millioner kroner som skal fordeles til næringslivet i Levanger og Verdal.

Kan få opp mot 75 prosent støtte

– Tildelingskriteriene skal opp til politisk behandling i september, men det er bare å begynne å tenke søknad allerede nå, oppfordrer ordfører i Verdal Pål Sverre Fikse.

Han møter ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand på det de omtaler som nøytral grunn – det vil si i nærheten av kommunegrensen.

– Dette handler om å støtte opp om næringslivet. Selv om det går bra på Innherred, sammenlignet med flere andre regioner, er det fremdeles bedrifter som trenger penger, sier Ravlo Sand.

I forslaget som skal til politisk behandling, står det at bedrifter og andre næringslivsaktører kan få inntil 50 prosent støtte, unntaksvis opp til 75 prosent støtte til tiltak. Viktige kriterier for støtte er at pengene skal ha en lokal sysselsettingseffekt, og være spesielt rettet inn mot å motvirke negative virkninger av korona-pandemien.

Skal ikke subsidiere drift

De påpeker at pengene skal brukes til utvikling, og ikke til å subsidiere drift i bedrifter som sliter. Det vil likevel være mulig å bruke en liten del av søknadssummen til investeringer i konkrete gjenstander. Den største andelen av pengene er aktuell for produktutvikling og markedsutvikling. Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. Hensikten er å skape økonomisk aktivitet på kort og lang sikt.

– Dette er ferske penger som er målrettet mer mot situasjonen vi står i lokalt, og mer mot etablert næringsliv enn tidligere. Vi har slått sammen alle midlene og gjort kriteriene for å søke enklere, sier Ingrid Dahl Furunes, som er daglig leder i Verdal næringsforum.

Sammen med Arild Klokkerhaug som er daglig leder i Levanger Næringsforening, har hun jobbet med å få på plass tildelingskriteriene.

Dahl Furunes tror den største utfordringen for bedrifter nå er å finne tid til å tenke ut prosjekter å søke på. Det er Klokkerhaug enig i.

– Det finnes penger og hjelp, og vår dør er åpen for en prat.

Søknader behandles fortløpende

Det er Proneo som har fått i oppgave å behandle søknadene på vegne av næringsfondet. Søknader legges inn i regionalforvaltning.no, og vil bli behandlet fortløpende.

– Dette er et forsøk på å fange opp de som faller utenfor. Dette kan være den muligheten som blant annet kulturbransjen og lys og lyd har ventet på, selv om ordningen selvsagt favner alle, sier Ravlo Sand.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken