NAMSOS: Aksjonen mot både hovedkontoret og datterselskapet Statlands Settefisk sitt anlegg fant sted 30. november, etter at politiet hadde fått ransakingstillatelse fra tingretten.

Det melder NRK.

– De involverte, som er selskapet og enkelte privatpersoner, har status som siktet. I tillegg har vi sikret en del relevant materiell ved blant annet databeslag, uttaler påtaleansvarlig hos politiet i Trøndelag, Amund Sand, til statskanalen.

Det er Mattilsynet som etter et regulært tilsyn har anmeldt Namdal Settefisk etter det de karakteriserer som «en hendelse» ved Statland Settefisk. Sistnevnte selskap er heleid av Namdal Settefisk, og produserer smolt til oppsdrettsnæringa. Anlegget på Statland har konsesjon til å produsere 7,5 millioner laksesmolt, og er med det Namdal Settefisks største lokalitet.

Anmeldelsen skal ifølge NRK være basert på fiskens helse og velferd. I tillegg pekes det på momenter i matloven i anmeldelsen.

Namdal Settefisk ble etablert på Otterøya på 80-tallet. Konsernet omsatte i 2020 for 95 millioner kroner. Konsernresultatet før skatt endte på 23,3 millioner kroner. Majoriteten av konsernet eies av familien Devik.

Selskapsledelsen har så langt ikke ønsket å kommentere saken.

– Vi har ingen kommentar til saken i dag, sier styreleder og medeier Odd Devik til NT24.

Overfor NRK er også Mattilsynet ordknappe. Tilsynet viser til politiet, som nå etterforsker saken videre. I etterkant av dette vil det bli klart om saken vil føre til reaksjoner mot selskapet eller enkeltpersoner.