Mens andelen kvinner med innvandrerbakgrunn har i samme periode økt med fra 3,6 prosent til 8,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen kvinner som er daglig leder i aksjeselskaper (AS) har også økt. I 2010 var det 14 prosent kvinnelige daglig ledere, mens i 2022 har andelen økt til 17 prosent.

En fersk SSB-rapport om innvandrere og entreprenørskap viser at personer som eier sin egen næringsvirksomhet i gjennomsnitt tjener mer enn sammenlignbare personer i den øvrige befolkningen. Dette gjelder både for menn og kvinner, for alle aldersgrupper og det gjelder også for innvandrere uansett kjønn.