(Nettavisen) Siden sommeren 2021 har A-K Maskiner forhandlet med den italienske leverandøren CNHi om en ny avtale. Firmaene har vært partnere siden 1960-tallet, men har ikke klart å komme til enighet i forhandlingene.

Denne avtalen skal ha vært så viktig for A-K maskiner at videre drift ikke er mulig uten samarbeidet.

A-K maskiner melder torsdag at selskapet er konkurs. Dette vil påvirke 200 ansatte, som nå mister jobben. I Trøndelag har A-K maskiner avdelinger i Steinkjer, Grong, Stjørdal, Fannrem, Rissa, Rindal og Oppdal.

– Dette er en utrolig tung dag. Alle ansatte og styret i A-K har jobbet hardt og uavbrutt de siste årene for å forbedre bedriftens resultater, og det har vi lykkes med, sier Erik Grefberg, administrerende direktør i A-K maskiner i en pressemelding.

– Ilojale handling

– Det gjør det ekstra tungt at vi må gå til dette skrittet nå. Vi er veldig lei oss for at de ansatte nå går en usikker tid i møte.

Grefberg legger ansvaret for konkursen på CNHi og A-K forhandlere. Han mener de har gått bak ryggen til selskapet.

– CNHi og enkelte av våre private forhandlere har siden 2019 begått alvorlige erstatningsbetingende og illojale handlinger mot A-K maskiner. Disse har vært ødeleggende for selskapet og har resultert i oppbud som eneste utvei. Vi har helt til det siste arbeidet for å forhindre dette, men har dessverre ikke lykkes.

Disse illojale handlingene er hovedårsaken til at vi har havnet i denne situasjonen. Vi kommer til å fortsette å forfølge dem rettslig, og søksmålene vil føres videre av eierne, sier Grefberg i pressemeldingen.

Underliggende drift styrket i 2020

Regnskapet for 2021 foreligger ikke, men årsberetningen for 2020 viser et underskudd på 20 millioner kroner etter skatt, en økning fra 7,9 millioner i 2019.

Den samlede gjelden ved utgangen av 2020 utgjorde 414 millioner kroner, hvorav 151 millioner kroner til leverandører og 85 millioner til bankene. Men egenkapitalen – eiernes midler – var da på nærmere 100 millioner.

Styret vurderte i årsberetningen at den underliggende driften var styrket gjennom 2020 til tross for koronapandemien. Eieren Bertel O. Steen tilførte i 2020 A-K maskiner 40 millioner kroner i egenkapital og 20 millioner i lån. Da var oppfatningen at datterselskapet var i stand til å håndtere sine forpliktelser, men nå er det altså slutt.