Før koronapandemien var produksjonen av melk i Norge for høy – nå lages det for lite melk

Av

Forbruket av norsk melk økte kraftig under pandemien.