Når et flyselskap avlyser reisen din, er det regler for hva du har krav på. Du skal kunne få tilbake det billetten kostet, men det kan også være snakk om tilleggserstatning. Det får du imidlertid ikke hvis årsaken til kanselleringen er noe flyselskapet ikke rår over, som uvær eller opptøyer.

SAS har ment at de ikke kan noe for at det blir streik, og derfor ikke skal utbetale erstatning til streikerammede passasjerer, etter pilotstreiken i 2019. Forbrukerrådet har imidlertid ment at en streik ikke er en ekstraordinær hendelse.

I flyselskapets siste kvartalsrapport fremgår det at SAS beregner passasjerenes krav til maksimum 150 millioner svenske kroner for konsernet totalt. Forbrukerrådet peker på at SAS tidligere har sagt at dette dreier seg om 1,18 milliarder kroner.

Får støtte av EU-domstol

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener at en ikke står like maktesløs overfor egne ansatte som overfor værgudene. Etter rådets mening skylder derfor SAS penger til kundene som ble rammet av streiken. Det har EU-domstolen sagt seg enig i.

For da et slikt krav kom opp som en sak i Attunda tingsrett i Sverige, ble det innhentet råd fra EU-domstolen. Dommen fastslår at streik ikke fritar flyselskap fra å utbetale erstatning til passasjerene sine.

– SAS skylder ikke passasjerene penger

Pressesjef John Eckhoff i SAS mener derimot at flyselskapet ikke skylder passasjerene penger. I samsvar med reglene fant SAS alternativ transport, og har kompensert de berørte passasjerene for ekstrautgifter som oppsto i forbindelse med streiken, opplyser han til NTB.

– SAS' utgangspunkt har hele tiden vært at streik er en ekstraordinær omstendighet, som betyr at passasjerer ikke har krav på ekstra standardkompensasjon. Skandinaviske tilsynsmyndigheter og tvisteløsningsorganer har alle vurdert at streiken var en ekstraordinær hendelse, sier han.

I påvente av en avgjørelse fra EU-domstolen, er det 30–40 saker som har ligget på vent i Flyklagenemnda. Når vedtakene kommer derfra, blir de selvsagt fulgt, opplyser han.

Overraskende EU-dom

Eckhoff sier videre at konklusjonen fra EU-domstolen, som kom i våres, var svært overraskende. SAS vil følge dommen. Det betyr at reisende kan ha rett til å søke om kompensasjon for avlyste flyreiser i forbindelse med pilotstreiken i 2019.

– Det forutsetter at du hadde en bekreftet booking som ble kansellert på grunn av pilotstreiken. Da kan du søke via SAS' nettsider, sier han.

Forbrukerrådet på sin side ber nå de som ble rammet av streiken, om å kreve SAS for det de skylder. Blyverket opplyser at en kan regne seg fram til beløpet på Forbrukerrådets flykalkulator.