FRØYA/RØRVIK: Service- og brønnbåtrederiet Frøy har nylig signert såkalte timecharter-kontrakter for to servicefartøy, opplyses det i en børsmelding.

Med de ferske kontraktene øker rederiet sin ordrereserve med 200 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Avtalene inkluderer en fireårig forlengelse av en løpende timecharter-kontrakt og en femårig fast timecharter-kontrakt for et nybygg under bygging med en «stor norsk lakseoppdretter», opplyser selskapet.

Frøy skal ifølge meldinga utstyre begge fartøyene med store batteripakker for å redusere karbonavtrykket. De to fartøyene forventes å ha opptil 50 prosent lavere drivstofforbruk, opplyser Frøy.

– Avtalene er viktige for oss ikke bare på grunn av omfanget, men også fordi de viser Frøys evne til å levere markedsledende løsninger med en betydelig reduksjon i karbonavtrykk. De lange kontraktsperiodene gir inntjeningsmuligheter og styrker vår posisjon som en ledende leverandør av servicetjenester til den norske havbruksindustrien, uttaler administrerende direktør Tonje Foss.