FRØYA/NÆRØYSUND: – Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtida. Dette er noe av det viktigste vi gjør, uttaler Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy, i en pressemelding.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringas framtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

Servicekjempen

Børsnoterte Frøy er med sine 80 fartøyer og 700 ansatte Norges største kompetanse innen akvaservice. Med 13 avdelinger fra Haugesund til Storslett strekker selskapets tilstedeværelse seg langs mesteparten av oppdrettskysten. I Trøndelag er mye av aktivitetene styrt fra havbrukskommunene Frøya og Nærøysund.

2021 hadde konsernet 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier Foss.

Satsinga på lærlinger som rekrutteringsarena blir også vektlagt av juryen.

– Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringa ivaretas. Det har vært en suksess, sier Morten Kveim, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

Fra lærling til kaptein

Ifølge Foss er ambisjonen i Frøy å rekruttere inn så mange som mulig av lærlingene i faste stillinger, slik at de kan bygge karrieren i konsernet.

– Vi har i dag flere fast ansatte som har startet karrieren i Frøy med utplassering i ungdomsskole og videregående – og som siden har tatt gradene fra lærling til lederstillinger om bord i båtene, sier Foss.

En av lærlingene i Frøy er Iver Nyborg Enge. Han har læretida sin på brønnbåten «Viknatrans», noe han synes er svært givende.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, forteller Nyborg Enge – som ser for seg å bli mange år i rederiet.

Lasse Sørheim har allerede gått gradene. Han mønstret på som lærling i 2009 og er i dag kaptein for både lærlinger og øvrig mannskap på «Viknatrans».

– Da jeg begynte var jeg en av få lærlinger i organisasjonen, så utviklinga har vært veldig bra, mener Sørheim.

Han har en klar oppfordring til ungdom som ønsker seg en karriere til sjøs.

– Bli med om bord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen – så kommer du langt, sier Sørheim.

Åpner opp etter pandemipause

Det er en oppfordring som deles av Foss, som melder om økende interesse for næringa fra ungdommen. Nå gleder hun seg til å invitere utplasseringselever fra ungdomsskole, videregående og fagskoler om bord igjen etter to års pandemipause.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med Frøy som selskap. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, avslutter Foss.