RØRVIK/SKOGN: Frøystad AS, som leverer fangstredskap og utstyr til fiskeri- og havbruksnæringa, skilte tidligere i år ut virksomheten i Rørvik i et eget selskap. Nå er det klart at Reidars Fiskeutstyr AS kjøper 48 prosent av aksjene i selskapet.

Det melder Frøystad i en pressemelding.

Transaksjonen betyr at Reidar Kvam, daglig leder og eier i Reidars Fiskeutstyr, tar over ledelsen av Rørvik-avdelinga. De ansatte i Frøystad Rørvik AS vil fortsette i de stillingene de har i dag.

– Reidars Fiskeutstyr har hatt en flott vekst, og jeg kom til et punkt der jeg trengte en partner. Da Frøystad kontaktet meg, var valget enkelt. De kan tilføre oss kompetanse og ressurser på de fleste områder, noe som gir oss mulighet til å vokse videre uten at det går ut over kvalitet og kostnad, sier Reidar Kvam.

Han understreker at satsingen i Rørvik ikke får noen konsekvenser for driften av Reidars Fiskeutstyr i Skogn.

Frøystad-konsernet rykket inn i Rørvik, fylkets største fiskerihavn, og sentrum for mye av virksomheten i en av Norges største havbrukskommune, i 2020 etter at selskapet kjøpte Rørvik Garn og Fiskeutstyr AS.

Til tross for beliggenheten er ikke Geir Johan Bakke, daglig leder og hovedaksjonær i Frøystad, tilfreds med hva selskapet har fått til i kystbyen fram til nå.

– Vi har en stund vurdert strategiske alternativ for vår avdeling i Rørvik, som ikke har lyktes i tilstrekkelig grad med å hente ut potensialet i området. Med Reidar på laget er jeg overbevist om at vi vil lykkes til fordel for både eierne og kundene, uttaler Bakke.