Fylkesmannen stanser Sjøgata brygge

Fylkesmannen i Trøndelag opphever kommunestyret i Levanger sitt vedtak av detaljreguleringsplan for Sjøgata brygge. Vedtaket kan ikke påklages.