Um-service AS i Trondheim er konkurs, fremgår det av en kjennelse fra Trøndelag tingrett mandag.

Det er selskapet selv som har besluttet å melde oppbud. Virksomheten er innstilt, og hadde én ansatt på konkurstidspunktet.

Selskapet opplyser at det har en samlet gjeld på 1.238.000 kroner, og at at samlede eiendeler er anslått til 350.615 kroner.

Ifølge Brønnøysundregistrene drev Um-service engros-virksomhet innen kjemikalier og kjemiske varer. Det står oppført som et datterselskapet av Nwc Holding As, som står oppført med null ansatte.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2020 hadde inntekter på rundt én million kroner, noe som resulterte i et underskudd på 165.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Steinar André Olsen. Det har så langt ikke lyktes NT24 å få en kommentar fra Olsen.

Regnskap


2020 2019
Driftsinntekt 1.080.000 0
Driftsres. -165.000 -20.000
Res. før skatt -165.000 -20.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.