Det viser en fersk spørreundersøkelse gjennomført av Opinions samfunnsmonitor.

Hele åtte av ti (83 prosent) svarer at de er mer bevisst på pris når de velger dagligvarer de kjøper i butikk nå sammenlignet med for ett år siden.

Mens 47 prosent svarer at de i dag handler færre varer enn for ett år siden, svarer 47 prosent at de ikke handler færre nå. De resterende 6 prosentene svarer at de ikke vet.

Nær seks av ti (56 prosent) av folk som tjener under 500.000 kroner, oppgir at de i dag handler færre varer.

Seks av ti (63 prosent) oppgir også at de i større grad handler billige varer nå enn for ett år siden. Andelen her er større blant folk som tjener under 500.000 kroner i året, med en andel på sju av ti.

– Tidligere snakket vi om at location var det avgjørende for hvor folk handlet, men nå ser vi et skifte hvor folk er blitt villig til å reise til andre butikker for å handle spesifikke tilbudsvarer. Hele fire av ti drar i større grad til andre butikker for å handle tilbudsvarer, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.