– Vi ønsker å gi familier som ikke har god råd, muligheten til å bli mett. Vi ønsker at deltidsansatte som jobber i varehandelen skal ha råd til å ha mat på bordet uten å måtte velge mat som er usunn. Og vi at mener at dette fordelingsmessig er riktig å gjøre i den tiden vi er inne i nå, sier leder Christopher Beckham i LO-forbundet Handel og Kontor til NRK.

Onsdag kommer ett av to årlige prishopp på mat, og ifølge NRK kan matprisene gjennomsnittlig stige med så mye som 10 prosent – nær sagt over natten.

En rapport fra Sifo fra i høst viser at én av tolv husstander oppgir å måtte stå over måltider, få hjelp fra Nav, eller få utdelt mat fra matstasjoner for å ha mat på bordet. Det er en dobling i løpet av et år. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at matprisene fra november 2021 til november 2022 økte med hele 12,7 prosent.

Kutt i matmomsen, som er på 15 prosent, vil kunne utligne prisoppgangen i denne omgang.

Men matminister Sandra Borch (Sp) stiller seg negativ til forslaget. Hun mener vi ikke vil kunne ha noen kontroll med hvorvidt norske forbrukere faktisk får nyte godt av momskuttet. Pengene kan like gjerne havne i lommene til dagligvarekjedene.

– Vi har lite konkurranse i norsk dagligvarebransje. Dette kunne like godt komme dagligvarekjedene til gode, siden det er de som til sjuende og sist setter prisene, sier Borch til NRKs Politisk kvarter.

SV og Frp gir imidlertid støtte til forslaget fra Handel og Kontor. SV foreslår en prøveperiode på seks måneder for å se om det vil komme forbrukerne til gode.