Etter å ha tapt nærmere 18 millioner kroner mellom 2019-2021, er Quartett Eiendomsutvikling AS i Trondheim er konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene torsdag.

Selskapet ble etablert i 2008, og drev med eiendomsforvaltning og utvikling av eiendom.

I 2021 hadde ikke selskapet registrert noen omsetning, samtidig som det fikk et underskudd på tre millioner kroner. Også de to foregående årene har vært tøffe for Quartett.

I 2020 viste resultatet et underskudd på 8,6 millioner kroner, mens året før endte med et negativt resultat på 6,2 millioner kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Per Otto Wigum. Det har ikke lyktes NT24 å få en kommentar så langt.

Selskapet var et privat aksjeselskap, og morselskap til P & P Invest AS. Aksjekapitalen på 1.000.000 kroner er tapt.

Regnskap


2021 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekt 0 364.000 568.000 962.000 210.000 1.600.000
Driftsres. -2.882.000 -3.843.000 -6.086.000 -3.214.000 -5.416.000 -4.681.000
Res. før skatt -3.099.000 -8.634.000 -6.224.000 3.046.000 7.483.000 -6.508.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.