Har hus til nær 32 mill., hytte til 7 mill. og tre fine biler: Skjeldam innkasserte 14,5 mill. i fjor - de dårligst betalte i Hurtigruten tjener 29 kroner timen

KJØP: I løpet av de siste årene har Daniel Skjeldam kjøpt hus til nær 32 millioner kroner, hytte til 7,1 millioner kroner samt tre biler.

KJØP: I løpet av de siste årene har Daniel Skjeldam kjøpt hus til nær 32 millioner kroner, hytte til 7,1 millioner kroner samt tre biler. Foto:

Det er stor forskjell på øverste og nederste dekk i selskapet Hurtigruten.

DEL

(Nord24.no): Hurtigruten eies av Silk Topco, der Silk Holdings S Ar. L i Luxembourg er hovedeier. Bak dette selskapet står det britiske fondet TDR Capital. Styreleder Trygve Hegnar og hotellkongen Petter Stordalen har mindre eierandeler. I tillegg har toppledelsen selv aksjeposter.

Selv om konsernsjef Daniel Skjeldam sjelden ifører seg dress, og helst viser seg i avslappende turklær, kunne ikke kontrasten mellom lønningene i Hurtigrutens toppledelse og folket nederst på gulvet i rederiet vært større.

De lavest betalte blant det filippinske mannskapet har 29 kroner timen på NIS-fartøy som går i internasjonal trafikk for Hurtigruten. Skjeldam henter alene ut 14,5 millioner kroner i året, alt inkludert.

Det er blant landets beste ledergodtgjørelser – og mer enn 27 ganger norsk snittinntekt – og over 70 ganger filippinske mannskapsinntekt.

Sjefene i de 100 største selskapene i Norge har til sammenligning en snittlønn på 6,7 millioner kroner – inkludert fast årslønn, bonus, aksjeordninger og frynsegoder. Det er nær 13 ganger høyere enn en norsk snittinntekt på vel 524.600 kroner (2018). Hurtigruten er Norges 136. største selskap, ifølge Kapital.

Hurtigruten mener Skjeldams lønn er «langt under internasjonal bransjestandard», mens filippinsk lønn i Hurtigruten er bedre enn internasjonal bransjestandard. De understreker også at det er veldig forskjellige kriterier for de ulike statlige kjøpene og støtteordningene. Se hele svaret nederst i saken.

Enorme bidrag fra norske skattebetalere

I en Nord24-reportasje kom det tidlig fram at det filippinske mannskapet i selskapet Hurtigruten får under en tredel av norske lønninger. Samtidig har Hurtigruten permittert store deler av eget mannskap, en kostnad som betales av norske skattebetalere.

Hurtigruten har, til tross for at eget mannskap går ledige, leid ut MS Fridtjof Nansen med filippinsk mannskap til filminnspillingen Mission Impossible 7, med megakjendisen Tom Cruise. De laveste betalte filippinske mannskapet på et slikt NIS-registrert skip kan ha en lønn ned på 29 kroner timen. Hurtigruten har sagt seg villig til å diskutere avlønningen, men blant annet Norges sjømannsforbund mener det ikke er lov å bruke NIS-skip med mannskap fra 3. land som ikke har arbeids og oppholdstillatelse til denne typen hotelldrift i Norge. Onsdag denne uken er selskapet i ferd med å snu denne beslutningen.

Hurtigruten nyter også godt av norske velferdsordninger som ledighetstrygd for de i dag hundrevis av permitterte ansatte, koronakrisetøtte på 180 millioner kroner og norske statsgaranterte lån på 150 millioner kroner. I tillegg har selskapet full betaling for statlig tjenestekjøp av kystruten for over 800 millioner kroner i året – selv om mange av skipene er tatt ut av drift. Hurtigruten har også statlig bidrag til teknologiskifte på Hurtigrutens nye skip på til sammen 625 millioner kroner.

Hareide: – Veldig uheldig

Samferdselsminister Knut Hareide (KrF) sier dette om lønnsforskjellene i Hurtigruten sett opp mot de store statlige utbetalingene til Hurtigruten:

– Jeg synes så enorme forskjeller er veldig uheldig ... og at det er ... ja en skal få betalt for blant annet at det er en risikofylt jobb eller lederansvar, men lønnsforskjeller som er så enormt store er vanskelig å forstå og det er vanskelig å forstå at styret i Hurtigruten kan forsvare det.

På spørsmål om departementet kan gripe inn i avtalene, så sier han at avtalene er inngått før hans tid og at de ulike statlige avtalene er med Hurtigruten som selskap, der staten ikke har rett til å blande seg inn i lønnsstrukturen.

– Det vi naturlig nok er opptatt av er en moderasjonslinje på lederlønninger i offentlige selskaper som vi har større og bedre kontroll med, sier Hareide.

Snitt på 16 millioner kroner

Ser man på ligningsinntekten til Skjeldam, som normalt er lavere enn den reelle inntekten, viser en samlet inntekt på 65 millioner kroner de siste fire årene. Det gir det et enda høyere snitt enn det som fremkommer i årsrapporten – nærmere bestemt et snitt på 16 millioner kroner i året i årene frem til 2018.

Topplederne tjener i gjennomsnitt 3431 kroner i timen, ifølge Fagbladet. Skjeldam ligger betydelig høyere enn dette også.

Hus, biler og hytte

Noe av Skjeldams godtgjørelser er videreinvestert.

Skjeldam har gått tungt inn i boligmarkedet, samt kjøpt flere biler og hytte på fjellet de siste årene:

 • I 2019 kjøpte han en bolig på Bygdøy for nær 32 millioner kroner.
 • Tre biler – Porsche, Land Rover og Jaguar
 • Hytte i Nordmarka i Hakadal, kjøpt for 7,1 millioner kroner.
Nordmarka, Daniel Skjeldam, hytte

Nordmarka, Daniel Skjeldam, hytte Foto:


Bekrefter timelønn på 29 kroner

Forbundsleder Johnny Hansen i Norge sjømannsforbund bekrefter at laveste stilling om bord for internasjonalt mannskap, i henhold til regelverket på NIS-registrerte skip, tilsier 29 kroner timen – med dagens dollarkurs.

Hurtigruten har fire ekspedisjonsskip. Ved full drift jobber det opp mot 400 personer med internasjonale avtaler på disse skipene.

– Hva tenker du som forbundsleder om lønnsnivået på toppen i Hurtigruten?

– Jeg har mange tanker om det, men jeg er ikke så sikker på at jeg skal dele dem i media. Dette er jo noe styret i selskapet må ta stilling til, om de føler de får igjen for pengene, sier Hansen.

En restaurasjonsarbeider i Hurtigruten (kystruten) har som minstelønn 30.200 kroner i månedslønn på laveste lønnsstige etter norske avtaler. Det internasjonale mannskapet på de NIS-registrerte skipene avlønnes etter en egen tariffavtale som ikke gjelder i norsk farvann, ifølge LO-nettstedet Fri Fagbevegelse (se fakta).

Lønns- og arbeidsvilkår på Hurtigruten:

 • Hurtigruten eies av Silk Holding, som er registrert i Luxembourg. Det britiske fondet TDR Capital er majoritetseier. Trygve Hegnar og Petter Stordalen har beholdt en mindre eierandel etter å ha solgt seg ned i 2014.
 • Det internasjonale mannskapet på de NIS-registrerte skipene avlønnes etter en egen tariffavtale som ikke gjelder i norsk farvann.
 • Grunnlønn for en servitør er 2.487 dollar i måneden på tariffavtalen som gjelder NOR-registrerte skip, og 858 dollar for det internasjonale mannskapet på NIS-registrerte skip.
 • Grunnlønn for en matros ligger på 2.800 dollar i måneden for NOR-skipene og 742 dollar for de internasjonale på NIS-skipene.
 • Tillegg for overtid, kveld og natt gjør at lønnsforskjellen reelt sett er større. Avtalen som gjelder mannskapet på NOR-skip opererer med førti og hundre prosent tillegg, mens NIS-avtalen opererer med 25 prosents tillegg.
 • Det internasjonale mannskapet på «Spitsbergen» fikk altså minst tredoblet lønna de dagene skipet gikk langs kysten.
 • Det norske mannskapet går i turnus på 6-8 uker, mens de internasjonale har lengre kontrakter på opptil åtte måneder i strekk før de går på fri.

Kilde: Frifagbevegelse.no

Men det filippinske mannskapet klager likevel ikke. Da Fri Fagbevegelse møtte en av de filippinske sjøfolkene høsten 2019 hadde vedkommende allerede vært åtte måneder på jobb. Og jobbet hver eneste dag.

– Før jobbet jeg på Aida, et tysk skip, i nesten sju år. Der var det 10-månederskontrakter, så dette er bedre, uttalte hun.

Det utenlandske innleide mannskapet har kun betalt når de er på jobb, mens det norske mannskapet på kystruten har lønn også i friperiodene.

Slik er godtgjørelsene bygd opp

Årsrapporten viser hvordan godtgjørelsene på øverste dekk er bygd opp.

Toppsjef Daniel Skjeldam alene har godtgjørelser verdt 14,5 millioner kroner i 2019. Av dette er seks millioner kroner ordinær lønn og rundt én million pensjonskostnader. Skjeldam har to bonusavtaler der han totalt kan få åtte millioner kroner. I tillegg kommer ulike frynsegoder som bil, avis, telefon og hjemme-pc. For 2019 er Skjeldam oppført med totalt 7,6 millioner kroner i «andre» inntekter – som er bonusutbetaling og ulike «frynsegoder» samlet (se oversikt lenger ned i saken).

Skjeldam og den øvrige toppledelsen har dessuten opsjons og bonusutbetalinger som har gitt – og kan gi – enda større utbetalinger. Det fremkommer også av de ulike ledernes private investeringsselskaper, der de har store verdier samlet. Dog er noe lånefinansiert.

Aksjeselskap med gjeld til seg selv

Skjeldam har også et personlig aksjeselskap, Hornsund Invest AS, som har eierskap i Hurtigruten. Det har eiendeler verdsatt til 16 millioner kroner. Aksjeverdiene er basert på kostpris – altså lavere enn «reell» verdi. Selskapet har «gjeld». Den er på er på totalt 14 millioner kroner, men gjelden er hovedsakelig til eneaksjonæren – altså Skjeldam selv.

Bonus og opsjoner

En prestasjonsrelatert bonus ble introdusert for toppledelsen fra 2013. I 2018 ble det delt ut bonus på totalt 13 millioner kroner.

Etter 2019 har bonus på rundt 15 millioner kroner til ledelsen blitt satt foreløpig på vent på grunn av koronapandemien - «inntil situasjonen er normalisert».

Skjeldam er blant landets best betalte ledere, men også resten av konsernledelsen har gode vilkår. Lønnsnivået ligger mellom 2 og 5 millioner kroner i den øvrige ledelsen (se oversikt).

Ifølge årsrapporten har ledelsen gått inn i en «insentiv-plan» med aksjeopsjoner i morselskapet Silk Topco. Her gis det også rett til bonusaksjer ved ulike exitscenarier - altså at Hurtigruten selges. Ledelsens investeringer i selskapet ved utgangen av året var verdsatt til vel 42 millioner kroner, ifølge årsrapporten.

– Lønninger langt unna bransjestandard

Nord24/Nordlys har bedt om intervju med konsernsjef Daniel Skjeldam. Det er avvist. Hurtigruten svarer følgende på e-post via kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege:

– Hvordan forsvarer Hurtigruten en lønnsforskjell fra 29 kroner timen (ifølge Sjømannsforundet) opp mot totale godtgjørelser på rundt 14 mill. for toppsjefen (og et nivå på rundt 2–5 mnok på øvrig konsernledelse)?

«Hurtigruten er et globalt reiselivsselskap. Lederlønningene i Hurtigruten ligger gjennomgående langt under internasjonal bransjestandard, mens lønningene til internasjonalt ansatte på skip ligger gjennomgående over bransjestandard.»

– Hvordan forsvarer Hurtigruten bruk av billigere filippinsk mannskap samtidig som man har permittert norsk mannskap – og nyter godt av norske støtteordninger som koronastøtte, statlig tjenestekjøp, NOx-fond, permitteringsregler, billigere lån osv.)?

«Nordlys sine påstander om at Hurtigruten benytter seg av utenlandsk arbeidskraft i stedet for permitterte norske sjøansatte er feil. Hurtigruten driver to ulike virksomheter til sjøs: Rutetrafikk i Norge, og internasjonal ekspedisjonscruisetrafikk. Ekspedisjonscruisene skjer i knallhard internasjonal konkurranse mot globale giganter som driver med internasjonalt flagg og helt andre rammevilkår enn Hurtigruten. På skipene i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes seiler Hurtigruten med norsk og skandinavisk mannskap, på ekspedisjonscruiseskipene en blanding av norsk og internasjonalt mannskap. Hos oss er det ingen som settes i land eller erstattes av andre. I Hurtigruten er det slik at en kontrakt er en kontrakt – og en kollega er en kollega – uavhengig av nasjonalitet. «

Skjeldam ønsker ikke å kommentere kjøp av hus, hytte og biler de siste årene.

«Daniel ønsker ikke å gå inn på private forhold.» skriver Ege.

Om statlige støtteordninger

Når det gjelder de omtalte støtteordninger og statlige tjenestekjøp, via staten, som Hurtigruten nyter godt av, svarer Ege følgende:

«Vi er Norges største maritime lærlingbedrift, og et av Norges største reiselivsselskaper. Derfor har vi søkt om støtte gjennom flere av støtteordningene myndighetene har opprettet. Det er bra og viktig at regjeringen har robuste ordninger på plass for å støtte norsk næringsliv og bevare norske arbeidsplasser. Det gjelder spesielt innen reiseliv, som er en av næringene som er svært hardt rammet av pandemien.»

Ege påpeker at det er helt ulike kriterier for de ulike ordningene – og mener de ikke kan sammenlignes.

Ege skriver dette om anbudsruten langs norskekysten:

«På grunn av pandemien og innføring av reiserestriksjoner har Hurtigruten flere ganger siden mars måttet justere kapasiteten i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes. Vi har tett dialog med Samferdselsdepartementet, som kjøper deler av kapasiteten på ruten gjennom det statlige anbudet. Justeringene i kapasiteten har skjedd i forståelse med departementet.»

«Det er betydelige kostnader også ved å ha skip i opplag. Det koster så å si det samme å drive et skip uansett om det seiler fullt eller uten gjester. Det er grunnen til at staten har valgt å opprettholde kjøpet, selv om vi har måttet kutte kapasiteten. På samme måte som de har gjort med andre transportaktører i samme situasjon, som for eksempel Widerøe.»

Om Nox-fondet:

«NOx-fondet finansieres av næringslivet selv. Hurtigruten har betalt nesten en kvart milliard kroner inn til fondet over de siste drøye ti årene. Innbetalte midler går tilbake til næringen gjennom støtte til NOx-reduserende tiltak. Fondet har siden 2008 gitt støtte til rundt 1330 prosjekter, hvorav Hurtigruten har fått 167 millioner kroner i støtte fordelt på 38 prosjekter.»

DANIEL SKJELDAM

Yrkeskarriere:

 • Hurtigruten ASA, Konsernsjef, Oktober 2012 – nå

 • Norwegian Air Shuttle ASA, ulike stillinger deriblant kommersiell sjef, ni år og seks måneder

 • Norconsult, Konsulent, transportsektoren

Utdanning:

 • Norges handelshøyskole (NHH), 1996-2001

 • Befalsskolen

Toppkvaliteter: Endringsledelse, forretningsstrategi, inntektsanalyse, luftfart (Kilde: LinkedIN)

Daniel Skjeldam ble 32 år gammel den yngste topplederen noensinne i et norsk børsnotert selskap, da styreleder Trygve Hegnar ansatte ham i 2012.

Skjeldam oppsøkte selv styreleder Hegnar da Olav Fjell selv signaliserte at han ønsket avløsning. Etter 15 minutter sendte styremedlem Petter Stordalen en lapp til Hegnar: "Han er mannen, fort som faen!", ifølge et tidligere intervju i VG.

Skjeldam er trønder, vokst opp i Byåsen med mor som var sykepleier og far som var lærer. Selv valgte han befalsutdanning i Forsvaret og Norges Handelshøgskole. Han kom til Hurtigruten fra jobben som kommersiell direktør i Norwegian, der han hadde gått gradene siden han kom nyeksaminert ut av NHH til det da nystartede flyselskapet, etter først å ha vært innom Norconsult.

Hurtigrutenhadde da tung gjeld, flere år med underskudd bak seg og var truet av konkurs. Skjeldam gjorde store kutt i antall ansatte på land, og flyttet hovedkontoret fra Narvik til Tromsø. Året etter leverte selskapet sitt første positive årsresultat siden fusjonen mellom TFDS og OVDS i 2006.

Omstillingen av den snart 130 år gamle institusjonen langs kysten har vakt store protester. Skjeldam går for å være en tøff leder og sto av stormen. Skjeldam har samtidig blitt lagt merke til for sin uformelle stil. Han er hyppigere avbildet i fleece og goretex enn dress og slips. Privat ferierer han gjerne i samme ånd som selskapet ekspedisjonssatsing. Han har besøkt mange av klodens mest utilgjengelige land og områder, ofte alene.

Konsernet er nå splittet opp i 13 store og små selskap.

Med Skjeldam i spissen ble Hurtigruten et lokomotiv for vinterturismen. De markedsførte nordlys og mørketid, og klarte å hente ikke bare sine faste britiske og tyske gjester opp vinterstid, men åpnet et nytt marked fra Asia. Det har ikke bare gitt inntekter til Hurtigruten, men gjort dem til en viktig motor i nordnorsk reiseliv. I 2017 gjorde Menon en ringvirkningsanalyse som viste at Hurtigruten sto bak 3000 arbeidsplasser og to milliarder i omsetning langs kysten. De kjøpte inn tjenester for 250 millioner fra lokale opplevelsesbedrifter.

Det er lenge siden Hurtigruten levde av lokalpassasjerer og gods. I følge egne prognoser regnet Hurtigruten med at 95 prosent av deres inntekter ville komme fra utlandet neste år. Men dette var før Covid-19 ga selskapet et stort skudd for baugen.

Da han snudde selskapet til overskudd, fikk også Skjeldam personlig økonomisk uttelling. Han har vært blant landets best betalte toppledere og har en svært lukrativ opsjonsavtale som kan gi utbetaling i 100-millionersklassen - som nå avhenger av hvordan selskapet klarer seg videre.

Hurtigruten har de siste årene hatt en både sterk og kostbar vekst, men tjente inntil nylig penger til å finansiere veksten. I fjor omsatte konsernet for seks milliarder kroner og leverte rekordhøyt resultat. De er i dag verdens største ekspedisjonscruise-selskap. Flåten på 11 kystruteskip er de siste årene totalrenovert, og Hurtigruten måtte kjøpe seg inn i verftet Kleven for å få gjennomført disse planene og bygging av nye ekspedisjonsskip. Flere nye ekspedisjonsskip er i bestilling. I fjor ble de fleste kystrute-skipene solgt til kinesiske interesser som en del av en sale-leaseback-avtale. Gjelden tilsvarer rundt en milliard kroner per skip.

Hurtigruten var derfor i en allerede anstrengt økonomisk situasjon før koronakrisen traff for fullt. Alle ekspedisjonsskipene ble lagt i opplag, sammen med ni av ti kystruteskip. De siste par månedene har selskapet gradvis tatt opp driften. Samtidig fikk de på forsommeren på plass en ny finansieringsavtale som skulle sikre selskapet økonomisk pusterom ut neste år. Det pusterommet blir stadig trangere når ekspedisjonsskipene nå igjen er i opplag.

Skjeldam var lenge ansett som en av de heteste kandidatene for å ta over Norwegian, og hans navn har blitt trukket frem også når andre prestisjetunge topplederjobber har stått ledige.


Artikkeltags