Harry Bøe bryter stillheten med bryggekjøp til åtte millioner kroner: – Del av en større plan

BRYGGEHANDEL: Harry Bøe (foran) betaler åtte millioner kroner for bryggeeiendommen til høyre i bildet. Teknisk sjef Kristian Hjertvik og prosjektleder Freddy Johansen representerte tidligere eier AQS da overtakelsen ble gjennomført fredag.

BRYGGEHANDEL: Harry Bøe (foran) betaler åtte millioner kroner for bryggeeiendommen til høyre i bildet. Teknisk sjef Kristian Hjertvik og prosjektleder Freddy Johansen representerte tidligere eier AQS da overtakelsen ble gjennomført fredag. Foto:

Investorens bryggekjøp til åtte millioner kroner er en del av en masterplan for næringsutvikling i Nærøysund.

DEL

RØRVIK: Det har vært uvanlig stille rundt den aktive næringslivspersonligheten Harry Bøe etter at det i sommer ble kjent at han har sagt opp stillingen som toppsjef i det børsnoterte havbrukskonsernet NTS ASA.

Nå brytes stillheten:

– X betyr ukjent.

Slik forklarer Bøe navnet på eiendomsselskapet Havnegata 8X AS, hvor han figurerer som styreleder og eier. Selskapet ble registrert tidligere denne måneden, med 8,5 millioner kroner i aksjekapital.

Nyetableringen er utløst av kjøpet av Havnegata 8 i Rørvik sentrum. Den gamle bryggeeiendommen ble fredag overdratt til Bøe fra det Flatanger-baserte havbruksserviceselskapet AQS AS.

Prislapp: åtte millioner kroner.

Med kaifront mot det travle Nærøysundet er bryggeeiendommen Havnegata 8 et sentralt element i bybildet i Rørvik. Nå inngår brygga i Harry Bøes planer for eiendomsutvikling på begge sider av sundet. Illustrasjon fra prospekt.

Med kaifront mot det travle Nærøysundet er bryggeeiendommen Havnegata 8 et sentralt element i bybildet i Rørvik. Nå inngår brygga i Harry Bøes planer for eiendomsutvikling på begge sider av sundet. Illustrasjon fra prospekt. Foto:

Den sentralt beliggende bryggeeiendommen har en samlet bygningsmasse på 864 kvadratmeter som i dag benyttes som lager, verksted og kontor. Hovedbygningen har ukjent byggeår, mens et tilbygg ble oppført i 1982. Standarden beskrives i salgsprospektet som «enkel».

Transaksjonen inkluderer også kaifront og flytebrygge. Nyetablerte Martim Power er per i dag leietaker i bygget.

Eiendomsutvikling i stor skala

Eiendommen er kjøpt av Bøes investeringsselskap Selbøe Invest uten en konkret tanke om hva bygningsmassen skal brukes til.

– Derfor satte jeg en «X» i firmanavnet, så skal vi ta tiden til hjelp, sier Bøe.

Kjøpet er likevel ikke av den spontane sorten.

– Det er en del av en større plan og tanker rundt utvikling av areal og eiendom i Rørvik og Nærøysund for øvrig, forteller Bøe.

Gjennom eierskap i ulike virksomheter er Bøe direkte og indirekte involvert i utviklingen av en rekke eiendommer i kommunen, blant annet:

  • Kråmyra – nærings- og industriområde
  • Purkholmen industripark – verft og maritim industri
  • Innovarena – innovasjonsklynge i Rørvik sentrum
  • Strandgata 4 – utviklingseiendom i Rørvik sentrum hvor det skal bygges leiligheter og næringsareal
  • Strandgata 3 – næringseiendom i Rørvik sentrum
  • Ulike kaianlegg med tilhørende nærings- og terminalbygninger på begge sider av Nærøysundet

– Hva er planene på eiendomsfronten framover?

– I korte trekk handler det om å tilrettelegge for at virksomheter med ulike behov kan vokse og utvikle seg i Nærøysund. Vi trenger også å trekke til oss friskt blod til regionen, gründere som ser muligheter og er villige til å satse. Da er tilgang på areal og eiendom viktig, sier investoren.

200 millioner på bok

Parallelt med eiendomssatsingen fortsetter Bøe som en sentral operatør i trøndersk havbruksnæring. Bøe står formelt i stillingen som toppsjef i NTS fram til 31. desember. Overfor NT24 bekrefter Bøe, som er inne på eiersida i konsernet, at han også etter sluttdatoen vil engasjere seg i utviklinga av selskapet. Han holder samtidig kortene tett til brystet om hva dette engasjementet konkret innebærer.

Som medeier i NTS og en rekke andre kystrelaterte virksomheter kan han uansett se tilbake på et resultatmessig sterkt fjorår:

I det ferske årsregnskapet fra Selbøe Invest bokfører Bøe drøyt 26 millioner kroner i resultat før skatt. Det er i all hovedsak finansinntekter, det vil si avkastning på selskapets aksjeposter i andre virksomheter, som driver bunnlinja i investeringsselskapet.

Samtidig nærmer egenkapitalen i selskapet seg 200 millioner kroner. I løpet av fjoråret kvittet Bøe seg i tillegg med alle større gjeldsposter i selskapet, som per i dag er så å si gjeldfritt.

Det gir et visst handlingsrom til investeringer både på sjø og land.

– Det er på ingen måte stille om dagen. Vi peiser på! avslutter Bøe.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken