Det melder Havila Kystruten i en pressemelding tirsdag morgen.

Kystruterederiet har vært rammet av sanksjonene mot Russland på grunn av at skipene i rederiet er finansiert via det russiske leasingselskapet GTLK. Konsekvensen er at «Havila Capella» nektes å legge ut på rundturen mellom Bergen og Kirkenes.

I Trøndelag anløper kystruta Trondheim og Rørvik.

Dispensasjonen er gitt i henhold til §21 i forskrift om «restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet».

Havila Kystruten vil i denne perioden fortsette arbeidet med å sikre refinansiering og eierskifte av «Havila Capella».

– Det er selvsagt svært gledelig for oss at Utenriksdepartementet har gitt oss en dispensasjon fra sanksjonsforskriften. Det betyr at skipet nå ikke er sanksjonert, siden vi ikke opererer i strid med noen gjeldende sanksjoner, sier administrerende direktør Bent Martini.

Klargjørende avgjørelse

Martini sier at Utenriksdepartementets konklusjon er svært klargjørende også med tanke på leverandører som er avgjørende for driften av skipene.

– Selv om vi hadde forventet og håpet på et positivt svar, er det veldig godt å få bekreftelsen som gjør at Havila Capella ikke er sanksjonert. Havila Kystruten er et norsk selskap, og våre skip seiler under norsk flagg. Denne beslutningen fra myndighetene gir oss en trygghet for framtida, sier Martini.

Mangler fortsatt forsikring

Utfordringen Havila Kystruten nå står ovenfor er at enkelte leverandører har behandlet Havila Capella som et sanksjonert skip, og varslet terminering av inngåtte avtaler.

– Vi forventer at leverandørene våre vil fortsette å gi oss støtte og service i tråd med våre samarbeidsavtaler nå som norske myndigheter bekrefter at Havila Capella ikke skal sanksjoneres, sier Martini.

Samtidig har Utenriksdepartementet i sitt svarbrev understreket at de ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken. Forsikring av Havila Capella vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene.

– Med beslutningen til Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det bør det være mulig å få denne dispensasjonen. Vi har full forståelse for at forsikringsselskapene må gjøre sine vurderinger, men vi håper de vil gjeninnsette forsikringsdekningen vår slik at Havila Capella så snart som mulig kan gjenoppta sine seilinger langs norskekysten, sier Martini.