Hos Byggmakker Nord er 12 av 12 styremedlemmer menn: – Her ligger det dessverre noe gammel historikk

Byggmakker Nord AS med hovedsete på Steinkjer, kommer dårlig ut når det gjelder kjønnsbalanse for 2019.