– Fra desember 2020 til desember 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie mer enn doblet seg og ble som i tidligere måneder den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten i KPI i desember, sier Camilla Rochlenge i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro dermed til å trekke opp KPI med 3,2 prosentpoeng.

Drivstoff og flyreiser trakk opp prisene

Andre viktige bidragsytere til tolvmånedersveksten var prisoppgang på drivstoff, samt passasjertransport med fly. Økningen i KPI ble dempet av prisnedgang på mat og alkoholfrie drikkevarer i samme periode.

Årsveksten i konsumprisindeksen endte på 3,5 prosent i 2021, mens oppgangen fra november til desember var på 0,7 prosent.

– Også på månedsbasis er strømprisene den viktigste bidragsyteren til endringen i KPI. Det ble målt en oppgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie på 7,2 prosent i desember. Dette er en betydelig svakere prisoppgang enn hva den ville vært uten støtteordningen, sier Rochlenge.

Kjerneinflasjonen opp

Uten støtteordningen ville elektrisitet inkludert nettleie vist en prisoppgang på rundt 30 prosent fra november til desember.

Det var også prisoppgang i gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, samt passasjertransport med fly.

Årsveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 1,7 prosent. De siste tolv månedene steg den 1,8 prosent, og oppgangen var på 0,4 prosent fra november til desember.