I forrige uke ble det kjent at Høyre, Venstre og KrF brøt forhandlingene med regjeringspartiene om den såkalte lakseskatten. Det skjedde etter at regjeringen tilbød lettelser i skattesatsen for å lande et bredt om grunnrenteskatt på havbruk.

Etter bruddet bekreftet både regjeringen og opposisjonspartiene at det var snakk om en reduksjon fra 35 til 30 prosent.

– Regjeringspartiene har ikke vært villige til å bevege seg i stor nok grad. Vi har vært tydelige på at næringen kan bidra noe mer, men at innretningen på skatten ikke er god nok, og at det samlede skattetrykket er for høyt, uttalte Høyres finanspolitiske talsmann Helge Orten da.

Mandag morgen bekreftet Orten hvor stor avstand det var mellom forhandlingspartene.

– Vi gikk inn i forhandlingene med ønske om å få til et mer moderat opplegg, og antydet at man burde ned mot 15 prosent, uttalte Orten til Politisk Kvarter på NRK.

Grunnrenteskatten for havbruk ble innført 1. januar, men selve innretningen for den har ikke vært klar. Regjeringen har ønsket et bredt forlik i Stortinget i saken, men med Høyre, Senterpartiet og KrF ute av bildet må støtten hentes i skatteforhandlinger med Rødt og SV.

Sistnevnte parti har tidligere varslet et krav om at skattesatsen økes til 48 prosent, samt reduksjoner i bunnfradraget.