FRØYA: Havbrukskonsernet Salmar meldte 1. mars at grunnlegger og hovedeier Gustav Witzøe går av som konsernsjef, og at Linda Litlekarlsøy Aase overtar som øverste leder "senest 1. juni".

Mandag morgen melder Salmar at Aase allerede i dag starter opp i nyjobben.

Den nye konsernsjefen kommer fra stillingen som konserndirektør og ansvarlig for forretningsområdet Electrification, maintenance and modifications i Aker Solutions. Hun begynte i Aker Solutions i 2014 hvor hun har hatt ulike lederstillinger, og før det i Rolls-Royce Marine.

Linda Litlekalsøy Aase har over 20 års erfaring fra industri, en Master of Science-grad i materialteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og hun har studert økonomi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har vært styremedlem i Salmar siden juni 2020.

– Jeg er ydmyk og har enorm respekt for den fantastiske jobben Gustav Witzøe og hans 1.800 dyktige medarbeidere gjør, og gleder meg til å lede Salmar-laget videre, uttaler Aase i meldingen, uttalte Aase da nyheten om lederskiftet først ble kjent.

Gustav Witzøe startet Salmar i 1991 da frøyværingen overtok et konkursbo med én oppdrettskonsesjon og bearbeidingsandlegg. I dag er Salmar blant verdens største produsenter av oppdrettslaks, og Witzøe innehar femteplass på magasinet Kapitals liste over Norges rikeste.

Salmar er Trøndelags største selskap, målt i omsetning.

Dette er Salmar

Salmar ble etablert på Frøya i 1991 med utgangspunkt i et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slakting- og bearbeidingsanlegg. Hovedvirksomheten var bearbeiding av frossen laks.

I dag driver konsernet oppdrettsaktivitet langs store deler av kysten fra Møre og Romsdal i sør til Troms og Finnmark i nord. Slakteri- og foredlingskapasiteten er lokalisert til Frøya, Senja og Aukra.

Salmar har også betydelig aktivitet i utlandet: Selskapet eier 51 prosent av Icelandic Salmon, som igjen eier den islandske oppdretteren Arnarlax Ehf. Sistnevnte selskap er Islands største lakseoppdretter. Salmar eier også halvparten av aksjene i Nordskott Havbruk, eneeieren i Scottish Sea Farms Ltd. Selskapet er Storbritannias nest største produsent av laks, med lokaliteter i Skottland, Shetland og Orknøyene.

Salmar ASA er notert på Oslo Børs' hovedliste og er Trøndelags desidert største selskap, målt omsetning. Grunnlegger og toppsjef Gustav Witzøe eier drøyt 52 prosent av aksjene gjennom Kverva Industrier AS. Witzøe er ifølge magasinet Kapital nummer fem på lista over Norges rikeste personer, med en anslått formue på 45,6 milliarder kroner.

Nå vokser selskapet videre: I forrige uke ble det endelige utfallet av Salmars bud på NTS kjent. Framstøtet mot Rørvik-konsernet resulterte i at Salmar nå eier 52,68 prosent av aksjene i NTS. Det innebærer at flere sentrale aksjonærer, deriblant Helge Gåsø, tidligere styreleder Odd Reidar Øie og tidligere konsernsjef Harry Bøe, valgte å takke nei til tilbudet.